Zuurstof

gassen-zuurstof

Zuurstof, met de chemische formule O₂, is een essentieel gas voor het leven, dat kleurloos en geurloos is. Commercieel beschikbare zuurstof wordt veelvuldig gebruikt in diverse industrieën, zoals gezondheidszorg voor medische ademhaling, de staalindustrie voor het bevorderen van verbrandingsprocessen, en de chemische industrie voor de productie van verschillende chemicaliën.

Het is van het grootste belang om strikte veiligheidsmaatregelen te handhaven en de vastgestelde blootstellingslimieten te respecteren bij het hanteren en toepassen van zuurstof. Hoewel zuurstof zelf niet giftig is, kan een te hoge concentratie brandgevaar verhogen en andere veiligheidsrisico’s met zich meebrengen. Even belangrijk is het gevaar van een te lage zuurstofconcentratie, die levensbedreigend kan zijn voor werknemers en kan leiden tot bewusteloosheid of verstikking.

In situaties waar zuurstof wordt gebruikt, zoals in medische en industriële toepassingen, is het cruciaal om voldoende ventilatie te waarborgen en persoonlijke beschermingsmiddelen te gebruiken. Bij onjuiste behandeling kan verhoogde zuurstofconcentratie leiden tot brandgevaar en explosies, terwijl een te lage concentratie ernstige gezondheidsrisico’s met zich meebrengt.

Formule: O₂
Andere namen: dizuurstof, zuurstofgas, moleculaire zuurstof
CAS-nummer: 7782-44-7
Relatieve dampdichtheid: 1,1105 (gas is iets zwaarder dan luchten mengt zich daarom goed met lucht)
Grenswaarde voor beroepsmatige blootstelling: N.V.T. Veilige minimale zuurstofconcentratie: 19,5% en Veilige maximale zuurstofconcentratie: 23,5%

Mogelijke producten die u helpen met de detectie van zuurstof:

Toont alle 13 resultaten

Toont alle 12 resultaten

Uitgebreide informatie over Zuurstof

Wat zijn de gevaren van zuurstof?

Zuurstof is voor mensen een essentieel component om in leven te blijven, vanzelfsprekend omdat men dit nodig heeft om adem te kunnen halen. Echter, veroorzaken hoge concentraties zuurstof een verrijkte omgeving die kan leiden tot versnelde verbranding. Verhoogde zuurstofniveaus (verrijking) verhoogt drastisch de ontvlambaarheid van brandbare stoffen. Materialen zoals metalen, die normaal gesproken niet of nauwelijks brandbaar zijn in lucht, kunnen gemakkelijk brandbaar worden in zuurstof verrijkte atmosferen waar spontane verbranding kan optreden.

Er zitten ook risico’s aan het optreden van verlaagde zuurstofniveaus. Een verlaagd zuurstofniveau (uitputting) kan ontstaan door de verhoogde aanwezigheid van andere gassen (bijvoorbeeld stikstof of helium). Zuurstof uitputting kan ook optreden als gevolg van biologische of chemische processen. Deze situaties vormen een aanzienlijk risico voor mensen, voornamelijk omdat het gebrek aan zuurstof kan leiden tot slaperigheid, bewusteloosheid, hersenbeschadiging en zelfs overlijden.

Hoe weet u of u bent blootgesteld?

Ons bloed absorbeert zuurstof uit de lucht in onze longen om de cellen in ons lichaam van brandstof te voorzien. Als zuurstof niveaus zijn uitgeput, lopen we risico op ernstig letsel of overlijden. Het is echter goed mogelijk dat een blootgesteld persoon zich niet direct bewust is van de symptomen. Vaak worden de symptomen pas duidelijker bij een langdurige blootstelling aan (teveel) zuurstof. Een toename van het volume met 16% leidt tot verhoogde ademhaling en hartslag, slaperigheid en misselijkheid. Het overschot aan zuurstof bindt zich aan de oppervlakte-eiwitten van de longen, interfereert met de werking van het centrale zenuwstelsel en het netvlies.

Wat moet u doen als u bent blootgesteld aan teveel zuurstof?

Als je vermoedt dat je bent blootgesteld aan te veel zuurstof, moet je de volgende stappen ondernemen:

 1. Verlaat de omgeving: Als je in een situatie bent waar extra zuurstof wordt toegediend, verlaat dan onmiddellijk die omgeving. Ga naar een goed geventileerde ruimte met normale zuurstofniveaus.

 2. Bel medische hulp in: Als je ernstige symptomen ervaart of als je zuurstofniveaus verstoord zijn, bel dan onmiddellijk medische hulp in. 

 3. Volg medische instructies: Als medische hulp is gearriveerd, volg dan nauwgezet de instructies van de zorgverleners. Ze zullen je zuurstofniveaus controleren en indien nodig passende maatregelen nemen om deze weer normaal te krijgen.

 4. Blijf kalm en comfortabel: Probeer rustig te blijven en zorg voor comfort tijdens het wachten op medische hulp. Vermijd overmatige inspanning, aangezien dit je zuurstofbehoefte kan vergroten. 

DE JUISTE GASDETECTIE VOOR zuurstof

Bij de plaatsing van de gasdetectie moet u rekening houden met zowel luchtbeweging als ademhalingshoogte. Zuurstof detectoren worden vaak op ongeveer ademhalingshoogte geplaatst, omdat werknemers op deze hoogte vroegtijdig melding kunnen maken van een potentieel gasgevaar. Immers bemerkt u gasgevaar het snelst op de hoogte waar u ook ademhaalt. Ook voor uitputtingstoepassingen zal de detectie zich op ademhalingshoogte bevinden, met uitzondering van helium. Helium-applicaties hebben meestal een speciaal alarm niveau, omdat helium de snelheid verhoogt waarmee zuurstof in de sensor verplaatst. Voor alle voorgaande toepassingen kan Hatech u voorzien in de juiste gasdetectie als het gaat om het detecteren van gevaarlijke zuurstofniveaus.

 • Draagbare detectoren:
  Hebben alarmniveaus voor zowel stijgende als dalende zuurstofniveaus, waardoor u gewaarschuwd wordt voor beide soorten zuurstofrisico’s. Draagbare detectoren kunnen ook worden gebruikt voor pre-entry zuurstofcontroles, voordat u daadwerkelijk de besloten ruimte gaat betreden.
 • Vast opgestelde detectie:
  Kan zowel stijgende en dalende alarmen hebben, maar ook beide. Afhankelijk van de toepassing kunt u met vaste detectie ook gevallen van verhoogde of uitgeputte zuurstofgehaltes detecteren, alsmede gassen die zuurstof verplaatsen.
 • Monstername systemen:
  Er zijn ook situaties waar u een aangepaste oplossing zoekt voor het permanent bewaken van een ruimte waar vast opgestelde zuurstofdetectie onpraktisch is. Monstername systemen maken gebruik van pompen of perslucht aangedreven vacuüm generatoren om lucht / gasmonsters uit het te onttrekken gebied te halen. Vervolgens worden de monsters aan één of meerdere gassensoren aangeboden en wordt u direct gewaarschuwd bij een mogelijk gasgevaa

  Vraag de gratis pdf 'Zuurstof' aan:

  product categorieën