Hatech via Linkedin Hatech via YouTube

T +31 (0)162 510 004
E info@hatechgas.com

nl
T +31 (0)162 510 004 E info@hatechgas.com

Zuurstof

Zuurstof detectieTalking O2 Hatech

 

 

 

 

 

 

Nummer 8 uit het periodiek systeem, zuurstof (O2), heeft acht protonen in de kern en heeft een lichtblauwe kleur in zijn vloeibare en vaste toestand. Als niet-metalen element is zuurstof een kleurloos gas op kamertemperatuur en vult het 21 procent van de atmosfeer op Aarde.

Wat zijn de gevaren van zuurstof?

Zuurstof is voor mensen een essentieel component om in leven te blijven, vanzelfsprekend omdat men dit nodig heeft om adem te kunnen halen. Echter, veroorzaken hoge concentraties zuurstof een verrijkte omgeving die kan leiden tot versnelde verbranding. Verhoogde zuurstofniveaus (verrijking) verhoogt drastisch de ontvlambaarheid van brandbare stoffen. Materialen zoals metalen, die normaal gesproken niet of nauwelijks brandbaar zijn in lucht, kunnen gemakkelijk brandbaar worden in zuurstof verrijkte atmosferen waar spontane verbranding kan optreden.

Er zitten ook risico’s aan het optreden van verlaagde zuurstofniveaus. Een verlaagd zuurstofniveau (uitputting) kan ontstaan door de verhoogde aanwezigheid van andere gassen (bijvoorbeeld stikstof of helium). Zuurstof uitputting kan ook optreden als gevolg van biologische of chemische processen. Deze situaties vormen een aanzienlijk risico voor mensen, voornamelijk omdat het gebrek aan zuurstof kan leiden tot slaperigheid, bewusteloosheid, hersenbeschadiging en zelfs overlijden.

Hoe weet u of er teveel of te weinig zuurstof aanwezig is?

Ons bloed absorbeert zuurstof uit de lucht in onze longen om de cellen in ons lichaam van brandstof te voorzien. Als zuurstof niveaus zijn uitgeput, lopen we risico op ernstig letsel of overlijden. Het is echter goed mogelijk dat een blootgesteld persoon zich niet direct bewust is van de symptomen. Vaak worden de symptomen pas duidelijker bij een langdurige blootstelling aan (teveel) zuurstof. Een toename van het volume met 16% leidt tot verhoogde ademhaling en hartslag, slaperigheid en misselijkheid. Het overschot aan zuurstof bindt zich aan de oppervlakte-eiwitten van de longen, interfereert met de werking van het centrale zenuwstelsel en het netvlies.

Waar en waarom is zuurstof detectie vereist? 

Zuurstofdetectie is overal belangrijk waar inerte gassen of zuurstof worden gebruikt of opgeslagen, rekening houdend met het feit dat zuurstof kan worden verplaatst of verdrongen door andere gassen. De aanwezigheid van de juiste gasdetectie is vooral belangrijk in besloten ruimtes in laboratoria, ziekenhuis-MRI-suites, voedsel- en chemische fabrieken.

Hoe detecteert, meet en rapporteert u over zuurstof?

Bij de plaatsing van de gasdetectie moet u rekening houden met zowel luchtbeweging als ademhalingshoogte. Zuurstof detectoren worden vaak op ongeveer ademhalingshoogte geplaatst, omdat werknemers op deze hoogte vroegtijdig melding kunnen maken van een potentieel gasgevaar. Immers bemerkt u gasgevaar het snelst op de hoogte waar u ook ademhaalt. Ook voor uitputtingstoepassingen zal de detectie zich op ademhalingshoogte bevinden, met uitzondering van helium. Helium-applicaties hebben meestal een speciaal alarm niveau, omdat helium de snelheid verhoogt waarmee zuurstof in de sensor verplaatst. Voor alle voorgaande toepassingen kan Hatech u voorzien in de juiste gasdetectie als het gaat om het detecteren van gevaarlijke zuurstofniveaus.

 • Draagbare detectoren:
  Hebben alarmniveaus voor zowel stijgende als dalende zuurstofniveaus, waardoor u gewaarschuwd wordt voor beide soorten zuurstofrisico’s. Draagbare detectoren kunnen ook worden gebruikt voor pre-entry zuurstofcontroles, voordat u daadwerkelijk de besloten ruimte gaat betreden.
 • Vast opgestelde detectie:
  Kan zowel stijgende en dalende alarmen hebben, maar ook beide. Afhankelijk van de toepassing kunt u met vaste detectie ook gevallen van verhoogde of uitgeputte zuurstofgehaltes detecteren, alsmede gassen die zuurstof verplaatsen. 
 • Monstername systemen:
  Er zijn ook situaties waar u een aangepaste oplossing zoekt voor het permanent bewaken van een ruimte waar vast opgestelde zuurstofdetectie onpraktisch is. Monstername systemen maken gebruik van pompen of perslucht aangedreven vacuüm generatoren om lucht / gasmonsters uit het te onttrekken gebied te halen. Vervolgens worden de monsters aan één of meerdere gassensoren aangeboden en wordt u direct gewaarschuwd bij een mogelijk gasgevaar. 

  Vraag de gratis pdf 'Zuurstof' aan:


  Hatech Chloor  Crowcon Chloor

  Heeft u vragen over zuurstof detectie of gasdetectie in het algemeen neem gerust contact op via 0162-510004 of via info@hatechgas.com

  Hatech

  Phone +31 (0)162 510 004 | Info info@hatechgas.com | Sales sales@hatechgas.com | Service service@hatechgas.com
  Hatech Gasdetectietechniek BV | Brasem 51 | 4941 SE | Raamsdonksveer | The Netherlands