Ethyleen

gassen-ethyleen

Ethyleen (C₂H₄), ook wel etheen genoemd, is een kleur- en reukloos natuurlijk plantenhormoon, wat zowel intern (in planten) als extern (in de lucht) voorkomt. Het heeft invloed op de ontwikkeling en groei van planten, waaronder bloemveroudering, het rijpen van vruchten en het ontkiemen van zaden en bloembollen. Ethyleen is belangrijk voor de groei van een gewas, maar een overschot leidt mogelijk tot schade. Daarom is het belangrijk om de hoeveelheid ethyleen in de kas of opslag locatie te monitoren en onder controle te houden. In specifieke toepassingen, zoals bij de opslag of kweek van bloembollen, is het meten van ethyleen op ppb-niveau door specialisten zoals Hatech Gasdetectie essentieel om optimale opslagomstandigheden te waarborgen en mogelijke schade te voorkomen

Formule: C₂H₄
Andere namen: Etheen
CAS-nummer: 74-85-1
Relatieve dampdichtheid: 0,975 (gas is iets lichter dan luchten mengt zich daarom goed met lucht)
Grenswaarde voor beroepsmatige blootstelling: In Nederland is er geen specifieke wettelijke grenswaarde voor ethyleen vastgesteld door de SER (Sociaal-Economische Raad).
Wat zijn de gevaren van ethyleen?

Ethyleen, ook bekend als etheenoxide, is een stof die in verschillende industrieën wordt gebruikt, maar het brengt aanzienlijke gevaren met zich mee. Verhoogde concentraties ethyleenoxide kunnen een verrijkte omgeving creëren die brandgevaar met zich meebrengt. Brandbare materialen kunnen in een ethyleenoxide verrijkte atmosfeer gemakkelijk ontbranden. Bovendien staat ethyleenoxide bekend als een kankerverwekkende stof voor mensen, waardoor langdurige blootstelling ernstige gezondheidsproblemen kan veroorzaken, waaronder het risico op kanker.

Hoe weet u of u bent blootgesteld?

Bij inademing wordt ethyleen door ons lichaam opgenomen, maar bij langdurige blootstelling aan hoge concentraties kan het risico op gezondheidsproblemen toenemen. Hoewel een blootgesteld persoon zich mogelijk niet onmiddellijk bewust is van de symptomen, kunnen deze na verloop van tijd duidelijker worden.

Langdurige blootstelling aan hoge concentraties ethyleen kan leiden tot symptomen zoals verhoogde ademhaling en hartslag, slaperigheid en misselijkheid. Het kan ook negatieve effecten hebben op de longen, het centrale zenuwstelsel en het netvlies.

Wat moet u doen als u bent blootgesteld aan ethyleen?

Als je vermoedt dat je bent blootgesteld aan te veel ethyleen, dien je de volgende stappen te ondernemen:

 • Verlaat de blootstellingsbron: Als je je in een omgeving bevindt waar ethyleen aanwezig is, verlaat dan onmiddellijk die omgeving en ga naar een goed geventileerde ruimte met verse lucht.
 • Zoek medische hulp indien nodig: Als je ernstige symptomen ervaart of je je zorgen maakt over de blootstelling, zoek dan onmiddellijk medische hulp in.
 • Neem contact op met een vergiftigingscentrum: Als je niet zeker weet wat je moet doen, neem dan contact op met een vergiftigingscentrum of medische professional voor advies.
 • Volg de instructies van medisch personeel op: Als je medische hulp hebt ingeschakeld, volg dan nauwgezet de instructies van de zorgverleners. Zij kunnen je beoordelen en passende maatregelen nemen om mogelijke gezondheidsrisico’s te beperken.
 • Vermijd verdere blootstelling: Probeer verdere blootstelling aan ethyleen te vermijden totdat je zeker weet dat het veilig is om terug te keren naar de omgeving  .
DE JUISTE GASDETECTIE VOOR ethyleen

Er zijn vele soorten sensoren die worden gebruikt in de gasdetectie. De keuze van uw sensor hangt af van de volgende factoren:

 • Het gas wat u wilt meten.
 • De concentratie gas die u verwacht aan te treffen.
 • Wilt u een draagbare of een vaste detector gebruiken?
 • De aanwezigheid van andere gassen die de sensor mogelijk beïnvloeden.

Deze systemen kunnen brandbare en giftige gassen meten, melden hun aanwezigheid en activeren alarmen of apparatuur. Ethyleen is een gas dat veelvuldig wordt gebruikt in diverse industrieën, maar het heeft ook bepaalde uitdagingen voor detectie. Ethyleen kan gemakkelijk in veel materialen worden geabsorbeerd, wat van invloed kan zijn op de nauwkeurigheid van de ethyleen detectoren.

 • Draagbare detectoren;
  Worden ingezet als persoonlijke bescherming (op de man) en kunnen worden gebruikt bij overige veiligheidsdoeleinden die een draagbare monitor vereisen.
 • Vast opgestelde detectie;
  Zijn effectief omdat deze kunnen worden aangesloten op ventilatie systemen.
 • Controle panelen;
  Meten en rapporteren de aan
product categorieën