Koolstofdioxide

gassen-koolstofdioxide

Koolstofdioxide, is een anorganische verbinding met de chemische formule CO₂. Het is een kleurloos, niet-ontvlambaar gas dat in hoge concentraties verstikkend kan zijn. Commercieel CO₂ wordt vaak gebruikt in diverse industrieën. Het wordt bijvoorbeeld gebruikt in drankindustrieën om koolzuurhoudende dranken te maken en in de voedingsindustrie om voedsel te koelen en te bewaren. CO₂ is niet direct dodelijk, maar kan in hoge concentraties leiden tot verstikking.

De wettelijke grenswaarde voor koolstofdioxide is vastgesteld op 0,5% volume.

CO₂ wordt gebruikt in diverse industrieën, zoals de voedingsmiddelenindustrie voor het carboniseren van frisdranken en het koelen van voedsel, de chemische industrie voor de productie van chemicaliën, en de medische industrie voor ademhalingstoepassingen en cryochirurgie. Daarnaast vindt CO₂-toepassing plaats in de landbouwsector voor het verrijken van kassen en in de bouwsector als component in betonmengsels en bij de productie van isolatiematerialen.

Formule: CO₂
Andere namen: koodioxide, koolzuur
CAS-nummer: 124-38-9
Relatieve dampdichtheid: 1,5 (gas is zwaarder dan lucht, dus laag meten)
Grenswaarde voor beroepsmatige blootstelling: 0,5% volume

Mogelijke producten die u helpen met de detectie van fosfine:

Toont alle 16 resultaten

Uitgebreide informatie over koolstofdioxide

Wat zijn de gevaren van koolstofdioxide?

Koolstofdioxide, ook bekend als CO2, is een gas dat van nature voorkomt in de atmosfeer en een belangrijke rol speelt in het leven op aarde. Hoewel koolstofdioxide essentieel is voor planten en fotosynthese, kan het in bepaalde situaties ook gevaarlijk zijn voor mensen.

Het is belangrijk om koolstofdioxide op een veilig niveau te houden, vooral in gesloten ruimtes. Regelmatige ventilatie en het vermijden van situaties waarin koolstofdioxide zich kan ophopen, zijn essentiële maatregelen om de risico’s te minimaliseren en een veilige omgeving te waarborgen.

Hoe weet u of u bent blootgesteld?

Als mensen worden blootgesteld aan koolstofdioxide, een gas dat van nature in de lucht aanwezig is maar potentieel gevaarlijk kan worden in bepaalde situaties, zijn er verschillende symptomen en tekenen om op te letten. Een van de eerste indicatoren is kortademigheid, waarbij een persoon moeite kan hebben met ademhalen en het gevoel heeft dat er niet genoeg lucht beschikbaar is. Hiermee kan gepaard gaan een versnelde ademhalingsfrequentie, waarbij men sneller en oppervlakkiger begint te ademen.

Daarnaast kan blootstelling aan koolstofdioxide hoofdpijn veroorzaken, vooral bij langdurige blootstelling aan hoge concentraties. Het gas kan ook een toename van de hartslag teweegbrengen, waarbij het hart sneller begint te kloppen in reactie op de blootstelling. Duizeligheid en verwarring zijn ook veelvoorkomende symptomen van blootstelling aan koolstofdioxide, vooral wanneer er onvoldoende zuurstof in de lucht aanwezig is.

In extreme gevallen van blootstelling aan hoge concentraties koolstofdioxide kan flauwvallen of bewusteloosheid optreden, wat duidt op een ernstige situatie die onmiddellijke aandacht vereist. Daarom is het van vitaal belang om te allen tijde bewust te zijn van de omgeving en te reageren op mogelijke tekenen van blootstelling aan koolstofdioxide.

Wat moet u doen als u bent blootgesteld aan teveel koolstofdioxide?

Als je een of meerdere van bovenstaande symptomen ervaart en je vermoedt dat het te wijten kan zijn aan blootstelling aan koolstofdioxide, is het van cruciaal belang om onmiddellijk naar een goed geventileerde ruimte te gaan met frisse lucht. Het vermijden van verdere blootstelling is essentieel om verdere gezondheidsrisico’s te voorkomen.

Als de symptomen aanhouden of ernstig zijn, is het raadzaam om onmiddellijk medische hulp te zoeken. Een medische professional kan de juiste evaluatie en behandeling bieden om eventuele gezondheidsproblemen te beoordelen en aan te pakken.

DE JUISTE GASDETECTIE VOOR koolstofdioxide

Er zijn vele soorten sensoren die worden gebruikt in de gasdetectie. De keuze van uw sensor hangt af van de volgende factoren:

 • Het gas wat u wilt meten.
 • De concentratie gas die u verwacht aan te treffen.
 • Wilt u een draagbare of een vaste detector gebruiken?
 • De aanwezigheid van andere gassen die de sensor mogelijk beïnvloeden.

Deze systemen zijn in staat om brandbare en giftige gassen te meten, en ze kunnen de aanwezigheid van koolstofdioxide detecteren en alarmen of apparatuur activeren wanneer nodig. Koolstofdioxide is een veelvoorkomend gas in de atmosfeer, maar bij hoge concentraties kan het gevaarlijk zijn voor de gezondheid.

 • Draagbare detectoren;
  Worden ingezet als persoonlijke bescherming (op de man) en kunnen worden gebruikt bij overige veiligheidsdoeleinden die een draagbare monitor vereisen.
 • Vast opgestelde detectie;
  Zijn effectief omdat deze kunnen worden aangesloten op ventilatie systemen.
 • Controle panelen;
  Meten en rapporteren de aanwezigheid van gevaarlijke concentraties chloor. Daarnaast worden de alarmen en overige betrokken detectie door deze panelen geactiveerd.
product categorieën