Training

training
Cursus tot gasmeet bevoegde
Opleiding gasmeetkundige

In deze cursus komt de theorie en de praktijk van het meten van giftige gassen, brandbare gassen en zuurstof aan bod.

Tijdens de cursus wordt in gegaan op de volgende aspecten van gas meten:

 • Gas meten met een PID-Sensor
 • Gas meten met een elektrochemische cel (zuurstof en giftige gassen)
 • Gas meten met een katalytische cel (Explosiegevaar)
 • Kalibreren
 • Gas meten met gasdetectiebuisjes

De theorie en praktijk wordt op een begrijpelijke manier uitgelegd. De cursusduur is ongeveer een halve dag. Bel meteen voor een afspraak met 0162-510004 of stuur een e-mail

 

 
Cursus MGK: Middelbaar Gasmeetkundige
Zie het onderstaande PDF-bestand voor meer uitgebreide informatie:
 
 
Zeecontainers kunnen schadelijke gassen en/of dampen bevatten. Onderzoek wijst uit dat 50% van de containers concentraties gas bevat en 13% van alle containers gassen en/of dampen bevat boven de wettelijke grenswaarde.
 
In zeecontainers kunnen zich de volgende gevaren voordoen met gassen:Middelbaar gasmeetkundige zeecontainers
 • Giftige gassen, veroorzaakt door gassingen tegen ongedierte of uitdamping productiegassen
 • Laag zuurstof, veroorzaakt door gassingen met CO2 of natuurlijke processen
 • Explosiegevaar, veroorzaakt door bijvoorbeeld lekkende accu’s
De problematiek betreffende giftige gassen in containers is op dit moment zeer actueel. De cursus MGK (Middelbaar Gasmeetkundige) leert u hoe u op een verantwoorde manier containers kunt meten op de aanwezigheid van potentieel gevaarlijke gassen en/of dampen. Tijdens de cursus gaan we in op de manier van gasvrij meten. Theorie, simulaties en casussen maken onderdeel uit van de cursus. Waar moet je op letten?Hoe stel je vast om welk gas het gaat, waar liggen de concentratiegrenzen?Hoe giftig is een gas, welk risico loop je als het gas vrijkomt, etc. Aan het eind van de cursus wordt een toets afgenomen. Bij het positief afsluiten van de toets ontvangt de deelnemer een certificaat en een pasje.
 
Eigenschappen
 • Duur: 2 dagen 6-8u/dag. In overleg wel/niet opvolgend.
 • Locatie: Naar keuze. Bij op bedrijf is mogelijk
 • Tijdstip: Doordeweekse dag
 • Inhoud: Theorie en praktijk
product categorieën