Benzeen

gassen-benzeen

Benzeen, ook wel benzol genoemd, is een koolwaterstofverbinding met als brutoformule C₆H₆. Het is een kleurloos en ontvlambaar gas met een kenmerkende zoete geur, en het staat bekend om zijn toxiciteit in gasvorm. Benzeen wordt geassocieerd met een reeks ziekten die zowel acuut als op de lange termijn een (zeer) nadelig effect hebben op de gezondheid, waaronder kanker en bloedarmoede.

De wettelijke grenswaarde voor benzeen is vastgesteld op 0,2 ppm,  

Aangezien de volksgezondheid hierbij op het spel staat, zijn maatregelen nodig om de blootstelling aan benzeen, zowel voor werknemers als de algemene bevolking, te beperken. Het gas wordt in bepaalde industriële toepassingen gebruikt, zoals in de productie van chemicaliën en polymeren, waarbij strikte veiligheidsmaatregelen cruciaal zijn om de blootstelling te minimaliseren en mogelijke gezondheidsrisico’s te beheersen.

Formule: C₆H₆
Andere namen: benzol
CAS-nummer: 71-43-2
Relatieve dampdichtheid: 1,2 (gas is zwaarder dan lucht, dus laag meten)
Grenswaarde voor beroepsmatige blootstelling: 0,2ppm
Wat zijn de gevaren van benzeen?

Benzeen is een uiterst gevaarlijke en giftige stof die in veel industriële processen en producten voorkomt. Het is een vluchtige organische verbinding en staat bekend om zijn kankerverwekkende eigenschappen. Langdurige blootstelling aan zelfs lage concentraties benzeen kan ernstige gezondheidsproblemen veroorzaken, waaronder leukemie en andere bloedgerelateerde aandoeningen.

Hoe weet u of u bent blootgesteld?

Blootstelling aan benzeen kan verschillende symptomen en effecten veroorzaken. Dit zijn enkele tekenen die kunnen wijzen op blootstelling aan benzeen: Duizeligheid, misselijkheid, hoofdpijn, huidirritatie, irritatie van de luchtwegen, bloed gerelateerde aandoeningen

Het is belangrijk op te merken dat sommige symptomen mogelijk pas na enige tijd van blootstelling optreden, vooral bij langdurige of herhaalde blootstelling aan benzeen.

Wat moet u doen als u bent blootgesteld aan Benzeen?

Als je vermoedt dat je bent blootgesteld aan benzeen, zijn hier enkele stappen die je moet nemen:

 1. Verlaat de omgeving: Als je in een situatie bent waar benzeen aanwezig kan zijn, verlaat dan onmiddellijk die omgeving en ga naar een goed geventileerde ruimte.

 2. Zoek medische hulp: Als je symptomen ervaart die wijzen op blootstelling aan benzeen, zoek dan onmiddellijk medische hulp.

 3. Voorkom verdere blootstelling: Probeer in de toekomst blootstelling aan benzeen te voorkomen. Neem veiligheidsmaatregelen, zoals het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen in risicovolle omgevingen.

ion science
DE JUISTE GASDETECTIE VOOR benzeen

Er zijn vele soorten sensoren die worden gebruikt in de gasdetectie. De keuze van uw sensor hangt af van de volgende factoren:

 • Het gas wat u wilt meten.
 • De concentratie gas die u verwacht aan te treffen.
 • Wilt u een draagbare of een vaste detector gebruiken?
 • De aanwezigheid van andere gassen die de sensor mogelijk beïnvloeden.

Deze systemen kunnen brandbare en giftige gassen meten, melden hun aanwezigheid en activeren alarmen of apparatuur. Benzeen is een vluchtige organische stof die gemakkelijk kan vrijkomen en zich verspreiden in de omgeving. Hierdoor kunnen benzeen detectoren speciale kalibratie- en onderhoudstechnieken vereisen om de detectoren correct te laten functioneren. Ook moeten ze gevoelig genoeg zijn om zelfs lage concentraties benzeen te detecteren vanwege de potentieel schadelijke gezondheidseffecten van blootstelling aan dit gas. Het is van cruciaal belang om regelmatig onderhoud en kalibratie uit te voeren om de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van de benzeen detectoren te waarborgen en een veilige werkomgeving te garanderen.

 • Draagbare detectoren;
  Worden ingezet als persoonlijke bescherming (op de man) en kunnen worden gebruikt bij overige veiligheidsdoeleinden die een draagbare monitor vereisen.
 • Vast opgestelde detectie;
  Zijn effectief omdat deze kunnen worden aangesloten op ventilatie systemen.
 • Controle panelen;
  Meten en rapporteren de aanwezigheid van gevaarlijke concentraties benzeem. Daarnaast worden de alarmen en overige betrokken detectie door deze panelen geactiveerd.
product categorieën