Ozon

gassen-ozon

Ozon, met de chemische formule O₃, is een krachtig oxidatiemiddel met een kenmerkende geur. Commercieel beschikbare ozon wordt veelvuldig gebruikt in diverse industrieën, zoals waterzuivering, desinfectieprocessen en de chemische productie.

De wettelijke grenswaarde voor ozon is 0,1 ppm.

Het is van het grootste belang om strikte veiligheidsmaatregelen te handhaven en de vastgestelde blootstellingslimieten te respecteren bij het hanteren en toepassen van ozon. Ozon kan acuut schadelijk zijn bij hogere concentraties.

In situaties waar ozon wordt gebruikt, zoals waterzuivering of desinfectie, is het cruciaal om voldoende ventilatie te waarborgen en persoonlijke beschermingsmiddelen te gebruiken. Ozon kan bij inademing schadelijk zijn voor de gezondheid en kan ook corrosieve effecten hebben op materialen.

Formule: O₃
Andere namen: trioxygen
CAS-nummer: 10028-15-6
Relatieve dampdichtheid: 1,6 (gas is zwaarder dan lucht, dus laag meten)
Grenswaarde voor beroepsmatige blootstelling: 0,1ppm

Mogelijke producten die u helpen met de detectie van Ozon:

Enig resultaat

Toont alle 8 resultaten

Uitgebreide informatie over ozon:

Wat zijn de gevaren van ozon?

Ozon is een uiterst reactief gas dat ernstige gezondheidsrisico’s met zich meebrengt bij blootstelling. Het gas staat bekend om zijn oxiderende en potentieel schadelijke eigenschappen, en het is van cruciaal belang om voorzorgsmaatregelen te nemen bij het werken met of in de buurt van ozon.

Ozon is ook zeer reactief en kan gemakkelijk reacties veroorzaken met andere chemicaliën, wat tot gevaarlijke situaties kan leiden. Het is daarom van groot belang om ervoor te zorgen dat er geen ozon-gas lekt in de omgeving en dat er voldoende ventilatie is om de concentraties op een veilig niveau te houden.

Hoe weet u of u bent blootgesteld?

Blootstelling aan ozon kan leiden tot verschillende gevaarlijke effecten, zoals irritatie van de luchtwegen, hoesten, kortademigheid en pijn op de borst. Het gas kan ook ernstige schade toebrengen aan het longweefsel, wat kan resulteren in verergering van astma, chronische obstructieve longziekte (COPD) en andere ademhalingsaandoeningen.

Een van de meest zorgwekkende aspecten van ozon is het risico op langdurige blootstelling. Herhaalde blootstelling aan zelfs lage concentraties kan ernstige gezondheidsproblemen veroorzaken, waaronder blijvende longschade, verminderde longfunctie en verhoogde gevoeligheid voor luchtweginfecties.

Wat moet u doen als u bent blootgesteld aan teveel OZON?

Als je vermoedt dat je bent blootgesteld aan een te hoge concentratie ozon, is het belangrijk om onmiddellijk actie te ondernemen:

Verlaat de blootstellingsbron: Als je in een omgeving bent waar ozon aanwezig is, verlaat dan onmiddellijk die omgeving. Ga naar een goed geventileerde ruimte met frisse lucht.

 • Bel medische hulp in: Als je ernstige symptomen ervaart of je zorgen maakt over de blootstelling aan ozon, bel dan onmiddellijk medische hulp in.
 • Spoelen van huid en ogen: Als ozon in contact is gekomen met je huid, spoel het dan onmiddellijk af met veel water. Als het in je ogen is gekomen, spoel je ogen dan gedurende minstens 15 minuten met zacht stromend water en zoek onmiddellijk medische hulp.
 • Volg medische instructies: Zodra medische hulp is gearriveerd, volg dan strikt de instructies van de zorgverleners. Zij zullen je gezondheidstoestand beoordelen en de nodige maatregelen nemen om je te behandelen en te stabiliseren.
DE JUISTE GASDETECTIE VOOR OZON

Er zijn vele soorten sensoren die worden gebruikt in de gasdetectie. De keuze van uw sensor hangt af van de volgende factoren:

 • Het gas wat u wilt meten.
 • De concentratie gas die u verwacht aan te treffen.
 • Wilt u een draagbare of een vaste detector gebruiken?
 • De aanwezigheid van andere gassen die de sensor mogelijk beïnvloeden.

Deze systemen kunnen brandbare en giftige gassen meten, melden hun aanwezigheid en activeren alarmen of apparatuur. Ozon is een zeer reactief gas dat in verschillende industriële toepassingen wordt gebruikt en vereist specifieke aandacht bij detectie. Het staat bekend om zijn oxiderende en potentieel schadelijke eigenschappen, waardoor het essentieel is om zorgvuldige maatregelen te nemen bij het werken met of in de buurt van ozon.

 • Draagbare detectoren;
  Worden ingezet als persoonlijke bescherming (op de man) en kunnen worden gebruikt bij overige veiligheidsdoeleinden die een draagbare monitor vereisen.
 • Vast opgestelde detectie;
  Zijn effectief omdat deze kunnen worden aangesloten op ventilatie systemen en gebouw beheer systemen.
 • Controle panelen;
  Meten en rapporteren de aanwezigheid van gevaarlijke concentraties ozon. Daarnaast worden de alarmen eventueel doorgebeld aan overige betrokken apparatuur zoals sounder/beacons door deze controle panelen.
product categorieën