Waterstof

gassen-waterfstof

Crowcon Xgard Bright MPS

De oplossing voor het detecteren van waterstof!

Waterstof bij accu's

 

 

Elektrische voertuigen, zoals heftrucks en palletwagens, werken op accu’s die telkens opgeladen moeten worden. Het oplaadproces brengt echter verschillende brandrisico’s met zich mee. Om brand te voorkomen, is het belangrijk om te weten wat de gevaren zijn rondom het opladen van accu’s en welke veiligheidsmaatregelen u kunt nemen.

Knalgas is explosief

Accu’s zijn gevuld met elektrolyt, in de volksmond bekend als accuzuur. Tijdens het oplaadproces wordt er een elektrische stroom door de elektrolyt gestuurd, waarbij een chemische reactie ontstaat (elektrolyse). Hierbij komt waterstof (H2) vrij, dat samen met zuurstof (O2) in de verhouding 2:1 een explosief mengsel vormt: knalgas.

Lage explosiegrens

Knalgas is lichter dan lucht en concentreert zich daarom op het hoogste punt in een ruimte. Bij een minimale concentratie (4%) van waterstof in lucht kan knalgas al ontploffen. Omdat de minimale ontstekingsenergie slechts 0,019 mJ is, kan de LEL (Lowest Explosive Limit) plaatselijk snel worden bereikt. Wanneer bijvoorbeeld de tl-verlichting wordt ingeschakeld, komt er een klein vonkje vrij. Dit vonkje kan een enorme explosie van het aanwezige knalgas veroorzaken. Het is daarom belangrijk om in een laadruimte of bij een laadplek gevaarlijke waterstofconcentraties te voorkomen door op de juiste manier te ventileren.

Hatech Gasdetectie, uw expert in veiligheid en naleving van de strengste normen zoals PGS37-2. Met onze geavanceerde oplossingen, zoals de Crowcon Xgard Bright MPS en CO gasdetectoren, bieden wij betrouwbare en nauwkeurige detectie van diverse gassen om een veilige werkomgeving te garanderen. Ontdek hoe onze technologieën bijdragen aan optimale bescherming en naleving van de hoogste veiligheidsstandaarden.

 
 
Wat zijn de gevaren van waterstof?
Waterstof is een uiterst brandbaar gas. Het kan brand en/of een explosie veroorzaken wanneer het in aanraking komt met atmosferische lucht, zelfs al bij kleine hoeveelheden. De grens van een gevaarlijk niveau wat betreft de brandbaarheid (LEL) van waterstof is 4% volume (40.000 ppm). Er is vervolgens maar heel weinig energie of stroom nodig voor een ontsteking.
Vloeibare waterstof kan koude brandwonden veroorzaken en kan exploderen als het met zuurstof reageert. Bij hoge concentraties in de lucht kan waterstofgas leiden tot zuurstof tekort en eventueel zelfs (dodelijke) verstikking. Echter, waterstofgas verspreidt zich meestal snel in geventileerde ruimtes, dus de belangrijkste gevaren van waterstof zijn ontvlambaarheid en explosiviteit.
 
Hoe weet u of u bent blootgesteld?

aterstof komt vaak voor in industriële processen, laboratoriumomgevingen en kan ook vrijkomen bij bepaalde chemische reacties. Als je vermoedt dat je bent blootgesteld aan waterstofgas, let dan op de volgende symptomen: irritatie van de luchtwegen, duizeligheid, hoofdpijn, algemene malaise (dus zwak en/of vermoeid). Verder is het grootste gevaar ontvlambaarheid en explosiviteit dat in de omgeving  kan optreden omdat waterstof zeer brandbaar is.

Wat moet u doen als u bent blootgesteld aan waterstof?
Zoals genoemd zijn deDetectie waterstof ontvlambaarheid en explosiviteit de belangrijkste gevaren van waterstof. Waterstof kan niet worden gedetecteerd met een infrarood (IR) sensor, is zowel kleurloos als geurloos en genereert een onzichtbare ontsteking. Dit betekent dat monitoring/detectie van waterstof specialistische apparatuur vereist.
Een geschikte gasdetector en/of vlamdetector voor waterstof is ontworpen om het gas te detecteren op basis van de ontvlambaarheid in de risicoruimte. De detector waarschuwt het personeel voor gevaar en geeft hen daarmee de tijd om de waarschuwing van de organisatie in acht te nemen en indien nodig de evacuatie in gang te zetten van de risicoruimte(n).
de juiste gasdetectie voor waterstof
De vereisten voor de monitoring van waterstof kunnen variëren. De gebruiker moet bepalen of er detectie gewenst is die een de potentiele ontvlambaarheid en/of explosiviteit dient te meten in de risicoruimte, dan is detectie in % LEL vereist. Het kan ook zijn dat het gaat om het identificeren van een mogelijk waterstoflek in de risicoruimte, dan is niveaudetectie in ppm vereist.
Enkele belangrijke punten met betrekking tot de detectie van waterstof:
 
  • Infraroodsensoren kunnen geen waterstof detecteren.
  • Waterstof is een erg licht gas (relatieve dichtheid is 0,07), dus detectoren worden vaak op enige hoogte gemonteerd en zijn daardoor moeilijk te bereiken voor onderhoud. Indien gewenst kan Hatech Gasdetectie vervangende sensoren leveren en het onderhoud van uw detectie bij u op locatie uitvoeren.
  • ‘Collector Cones’ kunnen helpen bij het detecteren van lichte gassen, deze vergroten het oppervlak en daardoor de kans op detectie.
  • De vlam/ontsteking van waterstof is onzichtbaar; Hatech Gasdetectie kan u vrijblijvend adviseren bij vlamdetectoren die dit identificeren.
  • Door Hatech Gasdetectie geleverde pellistor-sensoren voor 0–100% LEL waterstof kunnen worden gecertificeerd voor ATEX zones 1 en 2.
  • Door Hatech Gasdetectie geleverde elektrochemische sensoren voor 200 ppm, 2000 ppm en/of 20.000 ppm (50% LEL) zijn beschikbaar voor ATEX zones 0, 1 en 2. Deze sensoren hebben doorgaans minder zuurstof nodig dan een pellistor en kunnen dus geschikt zijn voor toepassingen met weinig zuurstof. Voor advies kunt u altijd vrijblijvend contact opnemen met Hatech Gasdetectie.

    Vraag de gratis pdf 'Waterstof' aan:

    product categorieën