Hatech via Linkedin Hatech via YouTube

T +31 (0)162 510 004
E info@hatechgas.com

nl
T +31 (0)162 510 004 E info@hatechgas.com

Waterstof

Hatech Talking Gas - waterstofDetectie waterstof

Waterstof heeft de laagste dichtheid van alle gassen. Het is het meest voorkomende element in het universum, maar op aarde komt het voornamelijk voor in vloeibare vorm (water). Waterstof is essentieel voor het leven, omdat het aanwezig is in water en in moleculen van levende wezens. Waterstof is zowel kleurloos als geurloos en de scheikundige afkorting voor dit gas is H2.

Wat zijn de toepassingen van waterstof?

Waterstof wordt veel gebruikt in de industrie, zoals voor olie in voeding productie. Zo wordt waterstof bijvoorbeeld gebruikt om gehydrogeneerde vetten te maken of om zwavel te verwijderen tijdens de verfijning van olie en andere brandstoffen. Waterstof dient ook als doorspoeling in de elektronica fabricage en bij de productie van kunstmest. Tot slot wordt waterstof gebruikt bij het lassen, methanolproductie, cryogene experimenten, de productie van zoutzuur, reductie van ertsen en andere toepassingen. Er is groeiende belangstelling voor het potentieel van waterstof als ‘groene’ brandstof in de energie-, auto-, maritieme- en ruimtevaartsectoren.

Wat zijn de gevaren van waterstof?

Waterstof is een uiterst brandbaar gas. Het kan brand en/of een explosie veroorzaken wanneer het in aanraking komt met atmosferische lucht, zelfs al bij kleine hoeveelheden. De grens van een gevaarlijk niveau wat betreft de brandbaarheid (LEL) van waterstof is 4% volume (40.000 ppm). Er is vervolgens maar heel weinig energie of stroom nodig voor een ontsteking.
Vloeibare waterstof kan koude brandwonden veroorzaken en kan exploderen als het met zuurstof reageert. Bij hoge concentraties in de lucht kan waterstofgas leiden tot zuurstof tekort en eventueel zelfs (dodelijke) verstikking. Echter, waterstofgas verspreidt zich meestal snel in geventileerde ruimtes, dus de belangrijkste gevaren van waterstof zijn ontvlambaarheid en explosiviteit.

Wat moet u doen als u bent blootgesteld aan waterstof?

Zoals genoemd zijn de ontvlambaarheid en explosiviteit de belangrijkste gevaren van waterstof. Waterstof kan niet worden gedetecteerd met een infrarood (IR) sensor, is zowel kleurloos als geurloos en genereert een onzichtbare ontsteking. Dit betekent dat monitoring/detectie van waterstof specialistische apparatuur vereist.
Een geschikte gasdetector en/of vlamdetector voor waterstof is ontworpen om het gas te detecteren op basis van de ontvlambaarheid in de risicoruimte. De detector waarschuwt het personeel voor gevaar en geeft hen daarmee de tijd om de waarschuwing van de organisatie in acht te nemen en indien nodig de evacuatie in gang te zetten van de risicoruimte(n).

Hoe detecteert, meet en rapporteert u over waterstof?

De vereisten voor de monitoring van waterstof kunnen variëren. De gebruiker moet bepalen of er detectie gewenst is die een de potentiele ontvlambaarheid en/of explosiviteit dient te meten in de risicoruimte, dan is detectie in % LEL vereist. Het kan ook zijn dat het gaat om het identificeren van een mogelijk waterstoflek in de risicoruimte, dan is niveaudetectie in ppm vereist.
Enkele belangrijke punten met betrekking tot de detectie van waterstof:
 • Infraroodsensoren kunnen geen waterstof detecteren.
 • Waterstof is een erg licht gas (relatieve dichtheid is 0,07), dus detectoren worden vaak op enige hoogte gemonteerd en zijn daardoor moeilijk te bereiken voor onderhoud. Indien gewenst kan Hatech Gasdetectie vervangende sensoren leveren en het onderhoud van uw detectie bij u op locatie uitvoeren.
 • ‘Collector Cones’ kunnen helpen bij het detecteren van lichte gassen, deze vergroten het oppervlak en daardoor de kans op detectie.
 • De vlam/ontsteking van waterstof is onzichtbaar; Hatech Gasdetectie kan u vrijblijvend adviseren bij vlamdetectoren die dit identificeren.
 • Door Hatech Gasdetectie geleverde pellistor-sensoren voor 0–100% LEL waterstof kunnen worden gecertificeerd voor ATEX zones 1 en 2.
 • Door Hatech Gasdetectie geleverde elektrochemische sensoren voor 200 ppm, 2000 ppm en/of 20.000 ppm (50% LEL) zijn beschikbaar voor ATEX zones 0, 1 en 2. Deze sensoren hebben doorgaans minder zuurstof nodig dan een pellistor en kunnen dus geschikt zijn voor toepassingen met weinig zuurstof. Voor advies kunt u altijd vrijblijvend contact opnemen met Hatech Gasdetectie.

  Vraag de gratis pdf 'Waterstof' aan:


  Hatech Chloor Waterstof meten bel Hatech  Crowcon Chloor

  Heeft u vragen over waterstof detectie of gasdetectie in het algemeen neem gerust contact op via 0162-510004 of via info@hatechgas.com

  Hatech

  Phone +31 (0)162 510 004 | Info info@hatechgas.com | Sales sales@hatechgas.com | Service service@hatechgas.com
  Hatech Gasdetectietechniek BV | Brasem 51 | 4941 SE | Raamsdonksveer | The Netherlands