Kalibratiegas

Hatech beschikt over een groot assortiment aan kalibratie gas zoals NO, NO2, N2, H2S, SO2, CO, CO2 enz. Ook levert Hatech kalibratiegassen in de door u opgegeven concentraties en samenstelling. Neem gerust contact op via sales@hatechgas.com. Verder biedt Hatech u ook de mogelijkheid om kalibratiegas te bestellen onder private label.

Met het juiste kalibratie gas en de juiste kennis kunt u zeer eenvoudig zelfstandig uw gasdetectoren kalibreren/onderhouden.

Om er ook tussen kalibraties in zeker van te zijn dat uw gasdetectoren doen wat ze moeten doen, is het nodig dat het toestel regelmatig gecontroleerd wordt.

Iedere gasdetectiesensor loopt risico’s. Ze kunnen vergiftigd worden, vervuild raken of op een andere manier kapot gaan. Maar ook vervuiling in filters of pomp kunnen ervoor zorgen dat een overigens goed functionerende sensor niet langer meet. Het is lang niet altijd vanzelf duidelijk dat de sensor niet meer doet wat hij moet doen.

Met het kalibratie gas van Hatech Gasdetectie kunt u eenvoudig zelf controleren of uw gasdetectoren nog naar behoren functioneren.

Het verdient aanbeveling het toestel vóór ieder gebruik te controleren op juiste werking door gas met een bekende concentratie aan te bieden op het toestel. Ook het kalibreren van uw toestel is zeer eenvoudig met de door ons geleverde gascilinders en accessoires.

In dit overzicht vindt u in welk reactiviteit categorie het kalibratie gas valt dat u zoekt:

Gas Reactiviteit Formule Engelse benaming
Lucht niet reactief 20,9% O2 + 79% N2 Air
Koolstofdioxide niet reactief CO2 Carbon dioxide
Koolstofmonoxide niet reactief CO Carbon monoxide
Ethyleen niet reactief C2H4 Ethylene
Waterstof niet reactief H2 Hydogen
Methaan niet reactief CH4 Methane
Stikstof niet reactief N2 Nitrogen
Lachgas niet reactief N2O Nitrous oxide
Zuurstof niet reactief O2 Oxygen
Propaan niet reactief C3H8 Propane
Ozon niet reactief O3 Ozone
Pentaan niet reactief C5H12 Pentane
Benzeen niet reactief C6H6 Benzene
Tolueen niet reactief C6H5CH3 Toluene
Dichloorethaan – 1,2 niet reactief C2H4Cl2 Dichloorethane – 1,2
Ammoniak reactief NH3 Ammonia
Zwavelwaterstof reactief H2S Hydrogen sulphide
Zwavel dioxide reactief SO2 Sulpur dioxide
Chloor zeer reactief CL2 Chlorine
Zoutzuur zeer reactief HCL Hydrogen chloride
Blauwzuur zeer reactief HCN Hydrogen Cyanide
Stikstof oxide zeer reactief NO Nitric oxide
Stikstof dioxide zeer reactief NO2 Nitric dioxide
Fosfine zeer reactief PH3 Phosphine

Toont alle 3 resultaten