Kalibratiegas

Hatech beschikt over een zeer uitgebreid assortiment aan kalibratie gassen in vele soorten en concentraties. Zit uw concentratie er niet tussen? Hatech levert kalibratiegassen in veel gevallen ook op maat in de door u gewenste concentratie(s). Neem voor meer informatie vrijblijvend contact op via sales@hatechgas.com. Daarnaast biedt Hatech ook de mogelijkheid om uw kalibratiegas te bestellen onder private label met uw eigen logo.

Met het juiste kalibratiegas en de juiste kennis kunt u zeer eenvoudig en zelfstandig uw gasdetectoren kalibreren/onderhouden. Voor justering en zekerheid van functioneren is het belangrijk dat uw gasdetectie toestel regelmatig gecontroleerd (bumptest) of gekalibreerd wordt. Op deze manier heeft u voor de veiligheid van uw medewerkers de zekerheid dat de gasdetector(en) doen wat ze moeten doen.

Iedere gasdetectiesensor die u gebruikt heeft ook risico’s van disfunctioneren. Ze kunnen vergiftigd worden, vervuild raken, einde levensduur zijn of op een andere manier defect geraken. Maar ook vervuiling in filters of pomp kunnen ervoor zorgen dat een overigens goed functionerende sensor niet langer meet. Het is lang niet altijd direct duidelijk dat de sensor niet meer doet wat hij moet doen. Met het kalibratie gas van Hatech Gasdetectie kunt u eenvoudig zelf controleren of uw gasdetectoren nog naar behoren functioneren.

Het verdient aanbeveling om uw gasdetectie toestel vóór ieder gebruik te controleren op juiste werking door gas met een bekende concentratie aan te bieden op het toestel. Ook het kalibreren van uw toestel is zeer eenvoudig met de door ons geleverde gascilinders en accessoires.

In dit overzicht vindt u een overzicht in welke categorie het kalibratie gas valt dat u zoekt. Zit uw gas er niet tussen? Neem dan contact op met onze specialisten.

Gas Reactiviteit Formule Engelse benaming
Lucht niet reactief 20,9% O2 + 79% N2 Air
Koolstofdioxide niet reactief CO2 Carbon dioxide
Koolstofmonoxide niet reactief CO Carbon monoxide
Ethyleen niet reactief C2H4 Ethylene
Waterstof niet reactief H2 Hydogen
Methaan niet reactief CH4 Methane
Stikstof niet reactief N2 Nitrogen
Lachgas niet reactief N2O Nitrous oxide
Zuurstof niet reactief O2 Oxygen
Propaan niet reactief C3H8 Propane
Ozon niet reactief O3 Ozone
Pentaan niet reactief C5H12 Pentane
Benzeen niet reactief C6H6 Benzene
Tolueen niet reactief C6H5CH3 Toluene
Dichloorethaan – 1,2 niet reactief C2H4Cl2 Dichloorethane – 1,2
Ammoniak reactief NH3 Ammonia
Zwavelwaterstof reactief H2S Hydrogen sulphide
Zwavel dioxide reactief SO2 Sulpur dioxide
Chloor zeer reactief CL2 Chlorine
Zoutzuur zeer reactief HCL Hydrogen chloride
Blauwzuur zeer reactief HCN Hydrogen Cyanide
Stikstof oxide zeer reactief NO Nitric oxide
Stikstof dioxide zeer reactief NO2 Nitric dioxide
Fosfine zeer reactief PH3 Phosphine
productcategorieën