ZUURSTOF METER

                                                         oxygen

Het is algemeen bekend dat mensen en dieren zuurstof nodig hebben om te kunnen ademen. Echter is dit voor ons z’n automatisch, dat wij hier nauwelijks bij stilstaan. Toch is het zuurstofgas ‘’O2’’ niet ongevaarlijk daarom is het detecteren van O2 met een zuurstof meter in uw werkomgeving uiterst belangrijk.

O2 is bij kamertemperatuur (ongeveer 20 graden Celsius) een kleurloos, reukloos en smaakloos gas. Synoniemen voor dit gas zijn di-zuurstof of zuurstofgas en het vormt een belangrijk bestanddeel van lucht. De samenstelling van (buiten) lucht is als volgt:

GasAfkortingConcentratie in %Concentratie in ppm
ZuurstofO220,946 %209.460 ppm
StikstofN278,084 %780.840 ppm
ArgonAr0,934 %9.340 ppm
KoolstofdioxideCO20,033 %330 ppm
Waterstof H20,01 %100 ppm
NeonNe0,0182 %182 ppm
HeliumHe0,00052 %5,2 ppm
Krypton Kr0,00011 %1,1 ppm
XenonXe0,000009 %0,09 ppm
MethaanCH40,000172 %1,72 ppm
ALGEMENE EIGENSCHAPPPEN VAN ZUURSTOF

Molecuulformule: O2
IUPAC-naam: di-zuurstof
Andere namen: zuurstofgas, moleculaire zuurstof
Mol massa: 31,9988 g/mol
CAS-nummer: 7782-44-7
Waarneming: kleurloos, reukloos en smaakloos

HATECH HEEFT IN HAAR ASSORTIMENT DE VOLGENDE ZUURSTOF METERS VOOR U:

 

WAARSCHUWING EN VEILIGHEIDSMAATREGELEN

OxiderendOxiderend
DrukhoudendDrukhouder

H-zinnen: H270 Oxiderende gassen, gevarencategorie 1 – Kan brand veroorzaken of bevorderen
EUH-zinnen: Geen
P-zinnen: P220 Van kleding/…/brandbare stoffen verwijderd houden/bewaren.

WAAROM IS ZUURSTOF METEN BELANGRIJK

Onder normale omstandigheden bevat de omgevingslucht een concentratie van 20,9% O2.
Deze concentratie heeft een mens nodig om normaal adem te kunnen halen.
Bij overmatige aanwezigheid (bijvoorbeeld 23%) van O2 kunnen vloeistoffen en vaste stoffen sneller ontbranden.
Een tekort aan O2 (eerste alarm van 19%) zal ademhalingsproblemen veroorzaken en in het uiterste geval verstikking met de dood als gevolg.

CONCENTRATIE O2 EFFECTEN OP FUNCTIONEREN VAN DE MENS
Concentratie O2Effecten op functioneren van de mens:
20,9 – 19,5 % Normale ademhaling mogelijk
19,5 – 14,0 %Potentieel gevaarlijk, lichte verzwaring van het ademhalen
14,0 – 12,0 % Zwaardere ademhaling, verhoogde hartslag, afname van concentratie vermogen
12,0 – 10,0 %Hyperventilatie, duizeligheid, blauwe lippen
10,0 – 8,0 %Misselijkheid, braken, bewusteloosheid, wit wegtrekken van aangezicht
8,0 – 4,0 %Coma binnen 1 minuut, stuiptrekkingen, ademhaling stopt, persoon overlijd
4,0 – 0,0 %Bewusteloos binnen 10 seconden met de dood als direct gevolg
WERK VEILIG EN BESCHERM UZELF EN UW COLLEGA’S TEGEN ZUURSTOF VERHOGINGEN EN VERLAGINGEN!

Het zal voor u duidelijk zijn dat een verandering van het zuurstof percentage in de omgevingslucht kan leiden tot ernstige gevolgen. Dat geldt voor zowel een afname van het O2 gehalte maar ook zeker voor een toename van het zuurstof gehalte.

Een van de belangrijkste eigenschappen van zuurstof is dat het een eventueel verbrandingsproces op gang houdt. Een paar procent meer zuurstof in de lucht zal de verbrandingsprocessen doen versnellen. Deze versnelling is vaak totaal onbeheersbaar en leid vaak tot calamiteiten hevige branden en explosie gevaar.

Zuurstofconcentraties hoger dan 23% kunnen ronduit gevaarlijk zijn. Personen die aan een verhoogde zuurstofconcentratie zijn blootgesteld, dienen hun kleding zorgvuldig te luchten (minimaal 15 minuten in de buitenlucht). Zelfs het opsteken van een sigaret kan een niet voldoende gelucht shirt doen ontbranden.
Als het boven alarm afgaat op uw zuurstof meter bevindt u zich in een ruimte waar de O2 concentratie op dat moment minimaal 23% is. Er is dan spraken van een verhoogt risico op brand en/of ontploffingen.
Verlaat deze ruimte en laat deze ventileren, door ventilatie zal het zuurstof peil dalen tot richting de 20,9% door dat de lucht in de ruimten zich vermengd met buitenlucht. Wacht met het betreden van de ruimte tot dat de concentratie O2 weer is gezakt tot een acceptabele peil onder de 23%. Het meten van het zuurstofgehalte in de ruimte kun u zeer eenvoudig doen met een daar voor bedoelde zuurstof meter.

Hatech gasdetectie heeft voor u diverse zuurstof meters in haar assortiment. Per toepassing is het zeer verschillend wat voor u de beste zuurstof meter is. Heeft u vragen omtrent welke zuurstof meter het meest geschikt is voor uw toepassing neemt u dan gerust contact op met ons via info@hatechgas.com of via 0162-510004

product categorieën