Blauwzuur

gassen-blauwzuur

Blauwzuur, ook bekend als waterstofcyanide (HCN), is een verbinding met de brutoformule HCN. Het is een kleurloos, heeft een geur van bittere amandelen licht ontvlambaar en zeer giftig gas. Commercieel beschikbaar blauwzuur heeft een kenmerkende geur. HCN is bijzonder gevaarlijk en kan in concentraties (135 ppm) dodelijk zijn.

De wettelijke grenswaarde voor blauwzuur is vastgesteld op 0,9 ppm.

Blauwzuur wordt in verschillende sectoren gebruikt, waaronder de landbouw en industrie, bijvoorbeeld in de extractie van metalen en de productie van kunststoffen. Bij gebruik ervan is het van het grootste belang om strikte veiligheidsmaatregelen te handhaven en de vastgestelde blootstellingslimieten te respecteren.

In de scheepvaart wordt blauwzuur soms toegepast als fumigatiemiddel om ongedierte te bestrijden in ruimen of containers, met name tijdens het transport van levensmiddelen zoals graan. Het gebruik hiervan bij het laden op binnenvaartschepen of op containerterminals brengt inherente risico’s met zich mee.

Formule: HCN
Andere namen: Waterstofcyanide
CAS-nummer: 74-90-8
Relatieve dampdichtheid: 0,94 (gas is iets lichter dan luchten mengt zich daarom goed met lucht)
Grenswaarde voor beroepsmatige blootstelling: 0,9ppm

Mogelijke producten die u helpen met de detectie van blauwzuur:

Toont alle 7 resultaten

Wat zijn de gevaren van Blauwzuur?

De gevaren van blauwzuur, ook bekend als waterstofcyanide, zijn zeer ernstig en het is een uiterst giftige stof voor mens en dier. Blauwzuur is zeer giftig en kan zelfs in kleine hoeveelheden snel dodelijk zijn. Het beïnvloedt het centrale zenuwstelsel en kan fatale gevolgen hebben bij inademing, huidcontact of inname.

Net als zuurstofverrijkte atmosferen brengt blauwzuur ook brandgevaar met zich mee, omdat het ontvlambaar is en explosief kan worden bij hoge concentraties in de lucht.

Een bijzonder alarmerend aspect van blauwzuur is de snelheid waarmee het gif werkt. Binnen enkele minuten na blootstelling kunnen zich levensbedreigende situaties voordoen, afhankelijk van de concentratie en de wijze van blootstelling.

Blauwzuur heeft geen kleur en geen geur, wat het extra verraderlijk maakt, omdat slachtoffers mogelijk niet beseffen dat ze worden blootgesteld aan deze dodelijke stof.

Bij het werken met of in de buurt van blauwzuur is uiterste voorzichtigheid geboden. Blootstelling aan zelfs kleine hoeveelheden kan leiden tot ernstige gezondheidsproblemen en overlijden. Het naleven van strikte veiligheidsprotocollen en het gebruik van beschermende uitrusting zijn van cruciaal belang om blootstelling te minimaliseren en de veiligheid van werknemers en omgeving te waarborgen.

Hoe weet u of u bent blootgesteld?

Net als bij zuurstofverrijkte atmosferen, kunnen symptomen van blootstelling aan blauwzuur pas later duidelijk worden, vooral bij langdurige blootstelling. Blauwzuur kan het centrale zenuwstelsel aantasten en leiden tot slaperigheid, misselijkheid en verhoogde ademhaling en hartslag. Het bindt zich aan oppervlakte-eiwitten in de longen en interfereert met de werking van het zenuwstelsel en het netvlies.

Wat moet u doen als u bent blootgesteld aan blauwzuur?

Het is van het grootste belang om direct te reageren op vermoedelijke blootstelling aan blauwzuur. Zelfs kleine hoeveelheden kunnen fatale gevolgen hebben. Als er een vermoeden is van blootstelling aan blauwzuur, is het essentieel om onmiddellijk medische hulp in te schakelen. Snelle actie kan het verschil maken tussen leven en dood. Preventieve maatregelen, zoals het dragen van beschermende uitrusting en het volgen van veiligheidsprotocollen, zijn van cruciaal belang om blootstelling aan blauwzuur te voorkomen en een veilige werkomgeving te waarborgen

DE JUISTE GASDETECTIE VOOR blauwzuur

Er zijn vele soorten sensoren die worden gebruikt in de gasdetectie. De keuze van uw sensor hangt af van de volgende factoren:

 • Het gas wat u wilt meten.
 • De concentratie gas die u verwacht aan te treffen.
 • Wilt u een draagbare of een vaste detector gebruiken?
 • De aanwezigheid van andere gassen die de sensor mogelijk beïnvloeden.

Deze systemen kunnen brandbare en giftige gassen meten, melden hun aanwezigheid en activeren alarmen of apparatuur. Blauwzuur, ook bekend als waterstofcyanide, is een uiterst giftige stof die snel kan vrijkomen en zich verspreiden in de omgeving. Blauwzuur is zeer giftig en zelfs kleine hoeveelheden kunnen fataal zijn. Het is een kleurloos en geurloos gas, waardoor het moeilijk te detecteren is zonder gespecialiseerde apparatuur.

 • Draagbare detectoren;
  Worden ingezet als persoonlijke bescherming (op de man) en kunnen worden gebruikt bij overige veiligheidsdoeleinden die een draagbare monitor vereisen.
 • Vast opgestelde detectie;
  Zijn effectief omdat deze kunnen worden aangesloten op ventilatie systemen.
 • Controle panelen;
  Meten en rapporteren de aanwezigheid van gevaarlijke concentraties chloor. Daarnaast worden de alarmen en overige betrokken detectie door deze panelen geactiveerd.
product categorieën