Middelbaar gasmeetkundige

training
Cursus MGK: Middelbaar Gasmeetkundige
Zie het onderstaande PDF-bestand voor meer uitgebreide informatie:
 
 
Zeecontainers kunnen schadelijke gassen en/of dampen bevatten.
Onderzoek wijst uit dat 50% van de containers concentraties gas bevat en 13% van alle containers gassen en/of dampen bevat boven de wettelijke grenswaarde.
 
In zeecontainers kunnen zich de volgende gevaren voordoen met gassen:
  • Giftige gassen, veroorzaakt door gassingen tegen ongedierte of uitdamping productiegassen
  • Laag zuurstof, veroorzaakt door gassingen met CO2 of natuurlijke processen
  • Explosiegevaar, veroorzaakt door bijvoorbeeld lekkende accu’s
De problematiek betreffende giftige gassen in containers is op dit moment zeer actueel. De cursus MGK (Middelbaar Gasmeetkundige) leert u hoe u op een verantwoorde manier containers kunt meten op de aanwezigheid van potentieel gevaarlijke gassen en/of dampen. Tijdens de cursus Middelbaar gasmeetkundige gaan we in op de manier van gasvrij meten. Theorie, simulaties en casussen maken onderdeel uit van de cursus. Waar moet je op letten?Hoe stel je vast om welk gas het gaat, waar liggen de concentratiegrenzen?Hoe giftig is een gas, welk risico loop je als het gas vrijkomt, etc. Aan het eind van de cursus wordt een toets afgenomen. Bij het positief afsluiten van de toets ontvangt de deelnemer een certificaat en een pasje.
 
Eigenschappen cursus Middelbaar Gasmeetkundige
  • Duur: 2 dagen 6-8u/dag. In overleg wel/niet opvolgend.
  • Locatie: Naar keuze. Bij op bedrijf is mogelijk
  • Tijdstip: Doordeweekse dag
  • Inhoud: Theorie en praktijk
product categorieën