PGS 37-2 gasdetectie voor opslag van lithiumbatterijen

De opslag van lithiumbatterijen neemt risico’s met mee. Of het nu gaat om fietsaccu’s, autoaccu’s of slechts kleine smartphoneaccu’s, de opslag van lithiumbatterijen vraagt om een gecontroleerd beleid.

Het grote gevaar bij lithiumbatterijen is namelijk dat ze instabiel kunnen worden bij overladen, diep-ontladen, hoge en lage temperaturen en stoten. Dit brengt, afhankelijk van de situatie ernstige tot zeer ernstige gevaren met zich mee.

Detectie op zowel waterstof als koolmonoxide zorgt voor een betrouwbare vroegtijdige ontdekking van een eventuele thermal runaway-reactie.

Meer informatie omtrent PGS37-2 en gasdetectie neem contact op met onze experts!

  Per 1 januari 2024 nieuwe wetgeving voor opslag Lithiumbatterijen

  Voorheen was er nog geen richtlijn rondom de opslag van Lithiumbatterijen en ook de kennis van de gebruikers is zeer beperkt.
  Specifiek gericht op de opslag van lithiumbatterijen is daarom de PGS 37-2 richtlijn ontwikkeld. Deze wetgeving is van kracht geworden op 1 januari 2024

  De PGS 37-2 is erop gericht om de opslag van Lithiumbatterijen veilig te laten verlopen. Vanuit de norm dient daarom zowel je opslaglocatie als het betrokken personeel aan een aantal belangrijke veiligheidseisen te voldoen.

  De opslagvoorziening dient voorzien te zijn van permanente stationaire gasdetectie voor detective van koolmonoxide en waterstof met een doormelding naar een 24-uurs bemande particuliere alarmcentrale (PAC).
  De detectie moet passend zijn voor de volledige opslagruimte. Voor het bepalen van het aantal detectoren en de plaatsing hiervan zijn de richtlijnen van de fabrikant van de gasdetectie bepalend.
  Het meetbereik van het gasdetectie system moet passend zijn voor detective van de in onderstaande tabel genoemde niveaus en minimaal een meetbereik van 0 tot 2.000ppm CO. Het detectieprincipe dient geschikt te zijn voor de omstandigheden waaraan de meetkop wordt blootgesteld, denk hierbij aan temperatuur en luchtvochtigheid.

  Detectie op zowel waterstof als koolmonoxide zorgt voor een betrouwbare vroegtijdige ontdekking van een eventuele thermal runaway-reactie. Bij een thermal runaway komt in een vroeg stadium waterstof (H2) vrij, naast H2 komt er ook altijd een grote hoeveelheid koolmonoxide vrij.

  Detectieniveau

  Actie

  Vervolgactie

  10-20 ppm

  Automatisch inschakelen alarmsysteem Hoorbaar (>15 dBA boven achtergrondniveau) en zichtbaar (knipperende lamp) signaal in opslagruimte en op centrale plaats (bijv. controlekamer, winkelruimte)

  Visuele inspectie opslagruimte, actie wanneer nodig (zie noodplan)

  100 ppm

  Hoorbaar en zichtbaar signaal in en bij toegang opslagruimte en op centraleplaats (bijv. controlekameer, winkelruimte)

  Onmiddelijke evacuatie van aanwezigen. De opslagruimte mag niet worden betreden zonder adequate beschermingsmaatregelen voor lithium-houdende energiedragers

  1.200 ppm

  Automatische doormelding naar PAC

   

  product categorieën