Fosfine

gassen-fosfine

Fosfine, ook bekend als fosforwaterstof of waterstoffosfide, is een fosforverbinding met als brutoformule PH₃. Het is een kleurloos, ontvlambaar en zeer giftig gas. Commerciele fosfine heeft een knoflook achtige geur. PH₃ is zeer gevaarlijk en reeds dodelijk in lage concentraties (3,6ppm). 

De wettelijke grenswaarde voor fosfine is vastgesteld op 0,1ppm.

Fosfine wordt veelal in de scheepvaart gebruikt als gassingsmiddel om ongedierte in ruimen of zeecontainers te bestrijden, met name bij het vervoeren van levensmiddelen zoals graan. Bij het verladen naar binnenschepen of op container terminals kan dit gevaar opleveren. 

Formule: PH₃
Andere namen: waterstoffosfide, fosforwaterstof, monofosfaan
CAS-nummer: 7803-51-2
Relatieve dampdichtheid: 1,2 (gas is zwaarder dan lucht, dus laag meten)
Grenswaarde voor beroepsmatige blootstelling: 0,1ppm

Mogelijke producten die u helpen met de detectie van fosfine:

Toont alle 7 resultaten

Uitgebreide informatie over fosfine

Wat zijn de gevaren van fosfine?

Fosfine is een uiterst giftig gas dat ernstige gezondheidsrisico’s met zich meebrengt bij blootstelling. Het gas staat bekend om zijn giftige en potentieel dodelijke eigenschappen, en het is van cruciaal belang om voorzorgsmaatregelen te nemen bij het werken met of in de buurt van fosfine. 

Fosfine is ook zeer ontvlambaar en kan gemakkelijk spontane ontbranding veroorzaken in zuurstof verrijkte atmosferen. Het is daarom van groot belang om ervoor te zorgen dat er geen fosfine-gas lekt in de omgeving en dat er voldoende ventilatie is om de concentraties op een veilig niveau te houden.

Hoe weet u of u bent blootgesteld?

Blootstelling aan fosfine kan leiden tot verschillende gevaarlijke effecten, zoals irritatie van de luchtwegen, misselijkheid, braken en duizeligheid. Het gas kan ook ernstige schade toebrengen aan het centrale zenuwstelsel, wat kan resulteren in hoofdpijn, verwardheid en bewusteloosheid.

Een van de meest zorgwekkende aspecten van fosfine is het risico op langdurige blootstelling. Herhaalde blootstelling aan zelfs lage concentraties kan ernstige gezondheidsproblemen veroorzaken, waaronder permanente neurologische schade en ademhalingsproblemen.

Wat moet u doen als u bent blootgesteld aan teveel fosfine?

Als je vermoedt dat je bent blootgesteld aan een te hoge concentratie fosfine, is het belangrijk om onmiddellijk actie te ondernemen:

Verlaat de blootstellingsbron: Als je in een omgeving bent waar fosfine aanwezig is, verlaat dan onmiddellijk die omgeving. Ga naar een goed geventileerde ruimte met frisse lucht.

 • Bel medische hulp in: Als je ernstige symptomen ervaart of je zorgen maakt over de blootstelling aan fosfine, bel dan onmiddellijk medische hulp in.
 • Spoelen van huid en ogen: Als fosfine in contact is gekomen met je huid, spoel het dan onmiddellijk af met veel water. Als het in je ogen is gekomen, spoel je ogen dan gedurende minstens 15 minuten met zacht stromend water en zoek onmiddellijk medische hulp.
 • Volg medische instructies: Zodra medische hulp is gearriveerd, volg dan strikt de instructies van de zorgverleners. Zij zullen je gezondheidstoestand beoordelen en de nodige maatregelen nemen om je te behandelen en te stabiliseren.
DE JUISTE GASDETECTIE VOOR fosfine

Er zijn vele soorten sensoren die worden gebruikt in de gasdetectie. De keuze van uw sensor hangt af van de volgende factoren:

 • Het gas wat u wilt meten.
 • De concentratie gas die u verwacht aan te treffen.
 • Wilt u een draagbare of een vaste detector gebruiken?
 • De aanwezigheid van andere gassen die de sensor mogelijk beïnvloeden.

Deze systemen kunnen brandbare en giftige gassen meten, melden hun aanwezigheid en activeren alarmen of apparatuur. Fosfine is een zeer giftig gas dat in verschillende industriële toepassingen wordt gebruikt en vereist specifieke aandacht bij detectie. Het staat bekend om zijn giftige en potentieel dodelijke eigenschappen, waardoor het essentieel is om zorgvuldige maatregelen te nemen bij het werken met of in de buurt van fosfine.

 • Draagbare detectoren;
  Worden ingezet als persoonlijke bescherming (op de man) en kunnen worden gebruikt bij overige veiligheidsdoeleinden die een draagbare monitor vereisen.
 • Vast opgestelde detectie;
  Zijn effectief omdat deze kunnen worden aangesloten op ventilatie systemen.
 • Controle panelen;
  Meten en rapporteren de aanwezigheid van gevaarlijke concentraties chloor. Daarnaast worden de alarmen en overige betrokken detectie door deze panelen geactiveerd.
product categorieën