Ammoniak

gassen-amoniak

Ammoniak, ook bekend als stikstoftrihydride, is een stikstofverbinding met als brutoformule NH₃. Het is een kleurloos gas met een scherpe geur en is zeer oplosbaar in water. Commerciële ammoniak wordt vaak geleverd in oplossingen met verschillende concentraties, waarbij ammoniakgas wordt opgelost in water.

De wettelijke grenswaarde voor ammoniak is vastgesteld op 20ppm.

Ammoniak wordt veelvuldig gebruikt in de industrie, onder andere als kunstmest, koelmiddel en als grondstof voor de productie van chemicaliën. Het is belangrijk op te merken dat ammoniak in hoge concentraties giftig is en irriterend voor de ogen en luchtwegen kan zijn. Het gebruik en de omgang met ammoniak dienen te voldoen aan strikte veiligheidsnormen en wettelijke voorschriften. 

Formule: NH3
Andere namen: ammonia
CAS-nummer: 7664-41-7
Relatieve dampdichtheid: 0,6 (gas is lichter dan lucht, dus hoog meten)
Grenswaarde voor beroepsmatige blootstelling: 20ppm

Mogelijke producten die u helpen met de detectie van ammoniak:

Toont alle 7 resultaten

Uitgebreide informatie over Ammoniak

Wat zijn de gevaren van ammoniak?

Ammoniak staat bekend als een uiterst gevaarlijke stof. Tenzij het goed wordt onderhouden, kunnen catastrofale ammoniaklekken optreden uit koelsystemen. Dit kan ernstig letsel en zelfs de dood tot gevolg hebben. Ernstige incidenten kunnen optreden wanneer leidingen zijn gescheurd of als er lekken van afdichtingen, pijpflenzen of kleppen optreden tijdens onderhoud. Ammoniak vormt zowel een giftig als een ontvlambaar risico en is bijtend in zijn vloeibare vorm. De risico’s van een gaslek zijn afhankelijk van de locatie en de grootte van het lek. Daarnaast speelt het een belangrijke rol of het lek in de binnen- of buitenlucht optreedt, gezien de kwaliteit van de ventilatie. Tot slot is het belangrijk te weten of u zich in een vochtige omgeving bevindt en of het lek een explosief of giftig risico met zich meebrengt.

Hoe weet u of u bent blootgesteld?

Ammoniakblootstelling kan verschillende symptomen veroorzaken, waaronder irritatie van de ogen, neus en keel, hoesten, kortademigheid, hoofdpijn, duizeligheid en misselijkheid. Bij deze klachten kunt u vrijwel gelijk herkennen dat u bent blootgesteld aan ammoniak.  Bij langdurige blootstelling kunnen de symptomen ernstiger worden en leiden tot longschade en andere gezondheidsproblemen.

Wat moet u doen als u bent blootgesteld aan ammoniak?

Blootstelling aan hoge concentraties ammoniak zal direct een branderig gevoel in de neus, keel en luchtwegen veroorzaken. In extreme gevallen kan dit zelfs fataal zijn. Werknemers die aan hoge niveaus van ammoniak zijn blootgesteld moeten onmiddellijk medische hulp inschakelen en daarnaast zo spoedig mogelijk:

 •  De ogen met grote hoeveelheden water uitspoelen.
 •  De huid met schoon water reinigen zodat overtollige chemicaliën worden verwijderd.
 •  Alle kleding van het lichaam verwijderen die mogelijk in contact is gekomen met ammoniak.

 

de juiste gasdetectie voor ammoniak

Er zijn vele soorten sensoren die worden gebruikt in de gasdetectie. De keuze van uw sensor hangt af van de volgende factoren:

 • Het gas wat u wilt meten.
 • De concentratie gas die u verwacht aan te treffen.
 • Wilt u een draagbare of een vaste detector gebruiken?
 • De aanwezigheid van andere gassen die de sensor mogelijk beïnvloeden.

Deze systemen kunnen brandbare en giftige gassen meten, melden hun aanwezigheid en activeren alarmen of apparatuur. Ammoniak is een kleverig gas dat gemakkelijk in veel materialen wordt opgenomen. Dit heeft tot gevolg dat de ammoniak detectoren speciale kalibratie en-technieken vereisen om de detectoren op juiste wijze te onderhouden.

 • Draagbare detectoren;
  Worden ingezet als persoonlijke bescherming (op de man) en kunnen worden gebruikt bij overige veiligheidsdoeleinden die een draagbare monitor vereisen.
 • Vast opgestelde detectie;
  Zijn effectief omdat deze kunnen worden aangesloten op ventilatie systemen.
 • Controle panelen;
  Meten en rapporteren de aanwezigheid van gevaarlijke concentraties chloor. Daarnaast worden de alarmen en overige betrokken detectie door deze panelen geactiveerd.

  Vraag de gratis pdf 'Ammoniak' aan:

  product categorieën