Hatech via Linkedin Hatech via YouTube

T +31 (0)162 510 004
E info@hatechgas.com

nl
T +31 (0)162 510 004 E info@hatechgas.com

Chloor

Chloor detectieChloor meter

 

 

 

 

 

 

In 1774 liet de Zweedse apotheker Carl Wilhelm Scheele een paar druppels zoutzuur op een stuk mangaandioxide vallen. Na een paar seconden werd een dicht, groenachtig geel gas geproduceerd, wat wij nu chloor noemen.

 

Wat zijn de gevaren van chloor?

Chloor is giftig en kan dodelijk zijn als het in geconcentreerde hoeveelheden wordt ingeademd of gedronken. Als chloorgas in de lucht wordt vrijgegeven, kunnen mensen worden blootgesteld via hun huid, ogen of door middel van inademing. Chloorgas is niet brandbaar, maar kan met de meeste brandbare stoffen reageren, hetgeen alsnog brand- en explosiegevaar oplevert. Het reageert ook heftig met organische verbindingen, zoals ammoniak en waterstof, en kan op deze manier mogelijk brand of een explosie veroorzaken.


Hoe weet u of u bent blootgesteld?

Acute chloorgas vergiftiging veroorzaakt vrijwel direct verschillende klachten. Dit kan variëren van ademhalingsmoeilijkheden tot hoest, maar ook niezen in combinatie met neus- en keelirritatie. Er kan ook huidirritatie optreden en daarnaast zijn chemische brandwonden, oogirritatie of conjunctivitis (bindvliesontsteking aan het oog) ook mogelijke gevolgen van blootstelling aan chloor. Bij chloorgas vergiftiging kan ook misselijkheid, braken of hoofdpijn optreden. Op basis van deze klachten zal u vrij snel in de gaten hebben dat u bent blootgesteld aan chloorgas.


Wat moet u doen als u bent blootgesteld aan chloorgas?

Personen die zijn blootgesteld aan chloorgas moeten zo snel als mogelijk:

 • ¬ Alle betrokken kleding uittrekken.
 • ¬ Het hele lichaam met grote hoeveelheden zeep en water wassen.
 • ¬ De ogen moeten 10 tot 15 minuten worden gespoeld met gewoon water.


Waar wordt chloor voor gebruikt?

Chloor wordt onder andere gebruikt om drinkwater te steriliseren en is algemeen bekend als een methode voor het steriliseren van zwembadwater. Het meeste chloor wordt echter in de chemische industrie gebruikt met toepassingen zoals bleken, papierfabrieken (bleekpulp), desinfectie, waterbehandeling en binnen de kunststof- en chemische industrie.


Hoe detecteert, meet en rapporteert u over chloor?

Om de aanwezigheid van chloor te detecteren en te meten, heeft u een systeem nodig die in al deze technologieën kan voorzien. Dit kunnen zowel draagbare en/of vaste detectoren zijn, afhankelijk van de omstandigheden. Omdat chloor een zwaar gas is, heeft het de neiging om zich niet snel te verplaatsen. niet te daarom wordt gevraagd. Het is daarom belangrijk om een goede afweging te maken in uw keuze voor gasdetectie.  

 • Draagbare detectoren;
  Worden ingezet als persoonlijke bescherming (op de man) en kunnen worden gebruikt bij overige veiligheidsdoeleinden die een draagbare monitor vereisen.
 • Vast opgestelde detectie;
  Zijn effectief omdat deze kunnen worden aangesloten op ventilatie systemen.
 • Controle panelen;
  Meten en rapporteren de aanwezigheid van gevaarlijke concentraties chloor. Daarnaast worden de alarmen en overige betrokken detectie door deze panelen geactiveerd. 

 

  Vraag de gratis pdf 'Chloor' aan:


   

   


  Hatech Chloor  Crowcon Chloor

  Heeft u vragen over Chloor detectie of gasdetectie in het algemeen neem gerust contact op via 0162-510004 of via info@hatechgas.com

  Hatech

  Phone +31 (0)162 510 004 | Info info@hatechgas.com | Sales sales@hatechgas.com | Service service@hatechgas.com
  Hatech Gasdetectietechniek BV | Brasem 51 | 4941 SE | Raamsdonksveer | The Netherlands