Methaan

gassen-methaan

Methaan, ook bekend als aardgas, is een koolwaterstofverbinding met als brutoformule CH₄. Het is een kleurloos, ontvlambaar en geurloos gas. Commercieel methaan heeft doorgaans geen specifieke geur. Om methaan detecteerbaar te maken door mensen, wordt vaak een geurstof toegevoegd, meestal een zwavelverbinding genaamd methylmercaptaan (CH₃SH) of ethylmercaptaan (C₂H₅SH). Deze stoffen hebben een zeer sterke, onaangename geur die zelfs in zeer lage concentraties detecteerbaar is, waardoor ze dienen als waarschuwingssignalen voor gaslekken.

Methaan is over het algemeen veilig bij normale concentraties, maar kan in hoge concentraties verstikkend zijn, aangezien het de zuurstof in de lucht verdringt.

Methaan wordt vaak gebruikt als brandstof in huishoudens, industrieën en voertuigen vanwege zijn efficiëntie en beschikbaarheid. Echter, methaanlekken kunnen leiden tot brand- en explosiegevaar, evenals bijdragen aan klimaatverandering vanwege de potentie als broeikasgas.

Formule: CH₄
Andere namen: Aardgas
CAS-nummer: 74-82-8
Relatieve dampdichtheid: 0,6 (gas is lichter dan lucht, dus hoog meten)
Grenswaarde voor beroepsmatige blootstelling: Niet vastgesteld door de SER.

Mogelijke producten die u helpen met de detectie van methaan:

Toont alle 11 resultaten

Toont alle 16 resultaten

product categorieën