Gas detection in shipping industries

Door Frank Spronk

In shipping and offshore facilities, such as oil platforms, the safety level is higher than average. This has to do with the special circumstances on the open water (canal, river or sea). In most cases, employees cannot get away quickly enough in the event of a gas accident and direct help from outside can also…

Gasdetectie in de scheepvaart

Door Frank Spronk

In de scheepvaart en offshore faciliteiten, zoals olieplatforms, is het veiligheidsniveau hoger dan gemiddeld. Dit heeft te maken met de speciale omstandigheden op het open water (kanaal, rivier of zee). In de meeste gevallen kunnen medewerkers bij een gasongeval niet snel genoeg wegkomen en ook directe hulp van buitenaf kan langer dan gewenst op zich…