Waarom gaat een gas detector in de min?

Dit is een veelvoorkomende vraag welke vaak door onze klanten gesteld wordt. Vandaag nog zelfs. Dus waarom zie je soms negatieve waardes op een gas detector?

Een elektrochemische of katalytische sensor in een gas detector is gevoelig voor zowel positieve als negatieve drift vanwege omgevingsfactoren zoals veranderingen in temperatuur en luchtvochtigheid (vooral een PID-sensor is hier gevoelig voor). Dit zijn echter niet de meest voorkomende oorzaken van negatieve waardes.

Foutief nulstellen vaak oorzaak van negatieve waarden.

Negatieve sensor waardes komen het meeste voor als de gas detector is nul gesteld in een vervuilde omgeving, waar bepaalde waardes van het doel gas van de sensor aanwezig zijn. Als het instrument later in een schone lucht omgeving terug keert, zal de sensor een negatieve waarde weergeven dat overeenkomt met de waarde van de vervuilde lucht waarin de sensor was nul gesteld. Bijvoorbeeld, als er 5 ppm koolmonoxide aanwezig is als de sensor wordt nul gesteld, zal de waarde -5 ppm aangeven als het toestel weer in een schone omgeving terecht komt.

Negatieve waardes kunnen ook voorkomen wanneer de sensor in aanraking komt met een gas dat een negatieve kruisgevoeligheid heeft. Als een zwaveldioxide (SO2) sensor, welke een -100% negatieve interferentie heeft bij Stikstof Dioxide (NO2), in aanraking komt met 2 ppm NO2, zal de waarde op het display bij de SO2 sensor (bij 0 ppm SO2) -2ppm aangeven.

Betekend dit dat je geen sensoren in de gas detector moet gebruiken die een negatieve kruisgevoeligheid voor elkaar hebben? Absoluut niet! Als u NO2 en SO2 beide in de omgevingslucht heeft, is de enige manier om de daadwerkelijke waarde te bepalen gebruik te maken van beide sensoren. In het voorbeeld dat we hier boven gebruikte, als de omgevingslucht 2 ppm SO2 bevat samen met 2 ppm NO2, is de waarde op de SO2 sensor 0 ppm vanwege de negatieve kruisgevoeligheid. De enige manier om te weten dat u ook 2 ppm SO2 in de omgevingslucht heeft is door de aanwezigheid van NO2 te herkennen en het effect op de SO2 sensor te begrijpen. Een sensor weglaten haalt het gevaar niet weg waar u aan blootgesteld wordt.

De meeste fabrikanten verbergen negatieve meetwaarde dit kan leiden tot gevaarlijke situaties!

Klanten melden wel eens dat ze nog nooit een negatieve waarde op hun instrument hebben gezien totdat ze van leverancier zijn gewisseld en ze nu continu zien. Dit komt omdat sommige fabrikanten geloven dat negatieve waardes de gebruikers in de war brengen en derhalve de waardes niet lager dan 0 in het display laten gaan. Dit zorgt er echter voor dat u potentiële gevaren niet herkend. Als uw H2S sensor een offset heeft van -10 ppm vanwege de drift op de sensor, of een verkeerde nulstelling en/of kalibratie, en u meet +10 ppm in de omgevingslucht, dan zal de sensor 0 ppm aangeven en een concentratie van +20 ppm zal als +10 ppm worden weergegeven. Als u van te voren had gezien dat het toestel op -10 ppm stond, had u dit kunnen herkennen en kunnen voorkomen.

Dus hoewel negatieve waardes verwarrend en vervelend kunnen zijn voor de gebruikers, is het niet altijd een slechte zaak. Als u de omstandigheden begrijpt welke negatieve waardes veroorzaken zult u meer informatie uit uw instrument halen en een beter begrip hebben van de omgeving waarin u werkt.

De interpretatie van de gemeten waarde op uw gasdetector daar red u levens mee

Welke gasmeter u ook kiest, u moet erop kunnen vertrouwen. Gasdetectie kan het verschil betekenen tussen leven en dood! Bij een gas ongeval moet u erop kunnen vertrouwen dat. U tijdig wordt gealarmeerd. Regelmatige controle van u gasdetector met gas is de enige manier om vast te stellen of uw detector goed reageert op de aanwezigheid van gas.
Kalibratie van uw gasdetector moet ongeacht welke detector dan ook minimaal één keer per jaar worden uitgevoerd.

Heeft u vragen over gasdetectie in het algemeen of onderhoud aan gasdetectie neem gerust contact op via 0162-510004 of via info@hatechgas.com

 

productcategorieën