Wat moet u weten over sensor-vergiftiging?

Hatech - Op het moment dat sensoren niet worden onderhouden kun er gevaar ontstaan voor u en uw collega;s

De sensoren in uw persoonlijke gasdetector zijn bedoeld om u te waarschuwen voor eventueel aanwezige giftige, corrosieve en explosieve gassen. Dit betekent echter niet dat de sensoren nooit kunnen falen in functioneren. Chemicaliën of dampen, van bijvoorbeeld dagelijkse schoonmaak- of smeermiddelen, zouden mogelijk de sensor in uw gasdetector kunnen vergiftigen of remmen in zijn werking.

De katalytische LEL-sensor is een van de meest vatbare sensoren voor vergiftiging of remmende werking. Deze sensoren zijn standaard aanwezig in veel toepassingen en zijn hiermee een goed referentiekader om de invloed van vergiftiging of remmende werking in kaart te brengen. Simpelweg zijn dit details die het verschil kunnen betekenen tussen een volledig functionerende gasdetector en een detector die u mogelijk niet waarschuwt voor de aanwezigheid van een brandbaar gas.

De manier waarop katalytische LEL-sensoren het gas detecteren, is één van de belangrijkste redenen waarom deze zo gevoelig zijn voor gifstoffen en remmers. Wanneer een gas in contact komt met de verbrandingsdraad in een katalytische sensor, brandt het gas en detecteert de sensor een verandering in temperatuur. Deze temperatuurverandering wordt vervolgens vertaald in de meetwaarde die u op het scherm van uw gasdetector ziet. Wanneer de sensor wordt vergiftigd of afgeremd in zijn werking, kan dit tot gevolg hebben dat het gas slechts deels of helemaal niet wordt verbrandt. Vervolgens wordt u niet door uw detector gewaarschuwd of krijgt u incorrecte waarden op de gasdetector te zien. 

Wat is sensor-vergiftiging?

Bij sensorvergiftiging heeft u te maken met stoffen die zich hechten aan de verbrandingsdraad van de katalytische sensor. Dit kan permanente schade veroorzaken aan de sensor en daarmee de betrouwbaarheid van uw meting beïnvloeden. Veel voorkomende problemen worden veroorzaakt door producten op siliconenbasis, smeermiddelen (zoals WD40) of lood- en zwavelverbindingen. Als één van deze gifstoffen in contact komt met de katalytische verbrandingsdraad, smelten ze onmiddellijk en hechten ze zich aan het oppervlak. Omdat deze sensor nu een laag van de gesmolten gifstof om zich heen heeft, kan deze minder goed ontbranden en detecteert het vervolgens de eventuele explosiegevaren niet meer nauwkeurig. Zodra deze gifstoffen de verbrandingsdraad inkapselen, is de sensor niet meer te herstellen en dient deze te worden vervangen.


Hoe weet ik of een sensor is vergiftigd?
Hatech - Gebruik geen silicone-houdende middelen dicht bij uw gasdetector.

Het is zeer belangrijk om uw gasdetector goed te onderhouden. Dit doet u door deze regelmatig te kalibreren en te bumptesten, zodat u kunt beoordelen of de sensoren nog correct functioneren. Als u de gasdetector niet regelmatig bumptest of kalibreert, kunt u zich al snel in een gevaarlijke situatie bevinden. U kunt zich bijvoorbeeld in een brandbare omgeving bevinden, maar omdat de sensor in uw gasdetector vergiftigd is wordt u niet gewaarschuwd. Als de kans bestaat dat de LEL-sensor is vergiftigd, kalibreer deze dan onmiddellijk om te controleren of deze nog correct functioneert. Als de sensor het kalibratiegas waarneemt en u tijdens dit proces ook de waarden kan aflezen, kan uw detector ook in het veld gas detecteren. Als de sensor vergiftigd is, kan deze het toegepaste kalibratiegas niet waarnemen en zal de kalibratie mislukken. Mocht u de detector zelf niet kunnen (of willen) kalibreren, is Hatech u graag van dienst als het gaat om het onderhoud van uw gasdetectoren


Wanneer wordt een sensor afgeremd in zijn werking?

Stoffen die de sensor afremmen zijn minder schadelijk dan stoffen die de sensor vergiftigen. Echter hebben afremmende stoffen ook een negatief effect op de sensor. Deze kunnen ervoor zorgen dat de verbrandingsdraad zeer traag of zelfs niet meer reageert en verkorten ook de levensduur van uw sensor. Echter, kunt u dit vaak oplossen met behulp van een kalibratie en/of bumptest. De sensor zal hierna in de meeste gevallen nog steeds bruikbaar zijn. De meest voorkomende afremmende stoffen zijn koolwaterstoffen die één of meerdere chloor-, fluor-, broom- of jodiumatomen bevatten. Als er tegelijkertijd brandbare gassen en stoffen met afremmende werking aanwezig zijn, is er een goede kans dat de sensor het brandbare gas niet detecteert.

 

Wat te doen bij blootstelling aan stoffen met een afremmende werking?

Koop bij Hatech uw gas voor kalibraties en bumptestsAls een instrument is blootgesteld aan stoffen met een afremmende werking, kalibreer deze dan om er zeker van te zijn dat het instrument nog steeds werkt. Wanneer de katalytische verbrandingsdraad het kalibratiegas verbrandt, zal het ook een deel van het remmende materiaal verbranden. Als de verbrandingsdraad herhaaldelijk wordt vervuild door deze stoffen, of in contact komt met een grote hoeveelheid hiervan, zal de kalibratie mislukken en de sensor vervangen moeten worden.

Veel smeermiddelen of producten op siliconenbasis komen in sprayvorm voor en kunnen terugkaatsen van het oppervlak waarop ze worden aangebracht. Als u in de buurt staat met uw gasdetector, kunnen deze producten gemakkelijk in contact komen met uw instrument. Veel van deze producten hebben ook wat tijd nodig om te drogen en chemicaliën of dampen vrij te geven. Ook als één van deze stoffen niet rechtstreeks met het instrument in contact is gekomen, kan uw gasdetector hier toch aan zijn blootgesteld tijdens de opslag in bijvoorbeeld een gereedschapskist of opslagkast. U kunt daarom het beste uw gasdetector altijd even bumptesten alvorens u deze gaat gebruiken. Een kalibratie- of bumptest van uw instrument is op ieder gewenst moment aan te bevelen. Tot slot zijn katalytische sensoren van alle soorten sensoren simpelweg het meest gevoelig voor vergiftiging of stoffen met een afremmende werking. Mocht u (te) vaak tegen problemen aanlopen dan kan het een oplossing zijn om over te schakelen naar infrarood (IR) sensoren. Deze worden niet door vergiften en remmers beïnvloed en hiermee kunnen deze sensoren eventueel een toegevoegde waarde zijn. Ook in deze categorie kan Hatech u voorzien van de juiste sensoren voor uw toepassing. U kunt altijd vrijblijvend contact opnemen met ons team. 

Heeft u vragen over gasdetectie in het algemeen of onderhoud aan gasdetectie neem gerust contact op via 0162-510004 of via info@hatechgas.com

productcategorieën