laatste-nieuws

Onderzoek naar NH3 emissie

NH3-in-stallenIn Nederland gelden strenge regels omtrent Ammoniak (NH3) emissies.

Deze emissie-eis voor NH3 vastgesteld op 30 mg/m3 (40 ppm) bij een grensmassastroom van 150 g/uur. Omdat betrouwbare electronische en vaste detectoren nog niet bestaan, worden de waardes in stallen en het rendement van luchtwassers bepaald met de Kitagawa Gasdetectiebuisjes. Deze NH3 emissie richtlijnen zorgen er voor dat melkveehouders die hun bedrijf willen uitbreiden of ontwikkelen, daarvoor een vergunning aan moeten vragen. Om te kijken hoe veehouders de NH3 uitstoot daarom nog verder kunnen verlagen is er een samenwerkingsverband opgezet tussen de WUR, Agrifirm Exlan, Anders Beton, GEA Farm Technology en de melkveehouderij sector. Hierbij zal vooral gekeken worden de mogelijkheden voor nieuwe innovatieve, emissiearme systemen die praktisch en betaalbaar zijn. Het consortium verwacht eind 2017 de resultaten te publiceren.

Hatech Gasdetectie biedt u de volgende relevante producten aan: