laatste-nieuws

Nieuw: Kitagawa Ethanol gasmeetbuisjes!

Kitagawa lanceert met trots twee typen voor het meten van Ethanol (Ethyl Alcohol):

– 104SB, (20-300ppm), 5 meetbuisjes per doosje
– 104U (20-1000ppm), 10 meetbuisjes per doosje

Ethanol is een vluchtige vloeistof zonder kleur met een sterke en herkenbare geur.

De fysische eigenschappen van ethanol vinden voor een groot deel hun oorsprong in de hydroxylgroep en de kleine lengte van de koolstofketen. De hydroxylgroep van ethanol neemt deel aan waterstofbindingen, waardoor ethanol minder vluchtig en viskeuzer is dan andere organische verbindingen met een vergelijkbare molaire massa. Ethanol is een bijna universeel oplosmiddel, mengbaar met water in alle verhoudingen, maar daarnaast ook met een grote verscheidenheid aan organische oplosmiddelen zoals azijnzuur, aceton, benzeen, tetrachloormethaan, chloroform, di-ethylether, etheenglycol, glycerol, nitromethaan, pyridine en tolueen. Het is ook mengbaar met kleinere alkanen, zoals n-pentaan en n-hexaan, en met alifatische halogeenverbindingen, zoals trichloorethaan en tetrachlooretheen.

In de industrie kent ethanol vooral toepassing als ontsmettingsmiddel, reinigingsmiddel en brandstof. Ethanol is giftig en heeft een grenswaarde van 135ppm (8-uurs gemiddelde) en 990ppm (15 minuten gemiddelde). Bij herhaalde of langdurige blootstelling kan de stof op het centrale zenuwstelsel inwerken met als gevolg hoofdpijn, vermoeidheid en concentratiestoornissen. De stof wordt ook beschouwd als kankerverwekkend en kan zowel het ongeboren kind schaden, alsmede de mannelijke vruchtbaarheid verlagen.

Kitagawa had al langer Ethanol in hun assortiment (104SA), maar deze buis heeft een meetbereik van 500-50.000ppm. Dat is prima voor het meten van de 15 minuten grenswaarde, maar is te hoog voor het meten van de 8-uurs waarde. Daarom heeft Kitagawa om deze reden de twee nieuwe type buizen ontwikkeld, die prima geschikt zijn voor het meten van de 8-uurs grenswaarde.

De 104SB en 104U zijn per direct beschikbaar. U kunt contact opnemen met Hatech via info@hatechgas.com, +31 (0)162510004 of met uw Hatech vertegenwoordiger voor een vrijblijvende demonstratie.