wireless

Search Results for: Formaldehyde

Formaldehyde

Wat zijn de gevaren van formaldehyde? Formaldehyde is een giftig gas dat veelvuldig wordt gebruikt in diverse industrieën en kan ernstige gezondheidsrisico’s met zich meebrengen bij blootstelling. Hoe weet u of u bent blootgesteld? Een van de meest voorkomende symptomen van blootstelling aan formaldehyde is irritatie van de luchtwegen, wat zich kan uiten in hoesten,…

Formaldehyde 713
meetbereik 0,01-0,50ppm 713 Formaldehyde datasheet
Formaldehyde -Indoor air quality 710A
meetbereik 0,05-2ppm 710A Formaldehyde datasheet
Formaldehyde -Indoor air quality 710
meetbereik 0,01-0,48ppm 710 Formaldehyde datasheet
Formaldehyde 171SA
meetbereik 20-1.500 ppm 171SA Formaldehyde datasheet
product categorieën