Hatech via Linkedin Hatech via YouTube

T +31 (0)162 510 004
E info@hatechgas.com

nl
T +31 (0)162 510 004 E info@hatechgas.com

Auteur Archief

Laag Zuurstof (O2) wordt werknemer fataal

In één van de koelcellen van een veiling uit België is een werknemer overleden

De veiling uit Zepperen slaat fruit op in grote cellen, welke onder laag zuurstof staan (ULO oftewel Ultra Low Oxygen). De gasdichte bewaarcellen vertragen het rijpingsproces van de appelen zodat ze langer te bewaren zijn. De 36-jarige werknemer is gisteren buiten de procedures om één van de koelcellen binnen gegaan en is daarna vrijwel direct bewusteloos geraakt en overleden. Een collega die hem probeerde te redden werd zelf bevangen door het lage zuurstof gehalte en wist zelf ternauwernood aan de dood te ontsnappen. Zij maakt het inmiddels goed.

De arbeidsinspectie is onmiddellijk een onderzoek begonnen. Duidelijk is wel dat de normale procedures niet gevolgd zijn.

Ongevallen met laag zuurstof zijn geen op zichzelf staande gebeurtenissen. Vorig jaar April overleden nog drie havenmedewerkers in Antwerpen in een laadruimte van een schip door zuurstofgebrek.

De aanwezigheid van stikstof en het tekort aan zuurstof zijn met menselijke zintuigen niet waar te nemen. Bij een zuurstofgehalte in de lucht van 19% (d.i. de minimale grens) kan zonder gezondheidsrisico’s de ruimte worden betreden. Bij een zuurstofgehalte dat lager ligt dan 16% bestaat echter al een reëel verstikkingsgevaar.

Maatregelen die te nemen zijn om gevaren te voorkomen:

 • In ruimten waar hoge concentraties Stikstof aanwezig is, waar drukvaten met vloeibare stikstof worden gevuld of waar vaten staan opgeslagen, moet een goede ventilatie aanwezig zijn. Bij een zuurstofgehalte beneden de 19% mag een ruimte uit veiligheidsoverwegingen niet zonder persluchtapparatuur of verse luchtkap betreden worden. Bij twijfel moet eerst het zuurstofgehalte in de ruimte gemeten worden. Permanente zuurstof monitoring wordt aanbevolen in die gevallen, waarbij grote hoeveelheden stikstof vrij kunnen komen.
 • Een stikstofwolk mag, vanwege mogelijk verstikkingsgevaar, niet zonder voorzorgsmaatregelen betreden worden. •
 • Voorkom openingen naar (ongeventileerde) kelderruimten zodat ophoping van stikstof op deze plekken niet mogelijk is.

Hatech heeft in haar assortiment de volgende zuurstof meters voor u:

Multi gas zuurstof meters:

Single gas zuurstof meters:

Vast opgestelde zuurstof meters en detectoren:

Oldham iTrans niet langer leverbaar

Olham iTrans niet langer leverbaar

De Oldham iTrans is per direct niet meer leverbaar. Tyco Gas & Flame Detection vervangt de iTrans voor de verbeterde iTrans2 en zal de iTrans gasdetector niet langer produceren en verkopen.

De iTrans2 werd in Juni 2013 gelanceerd en vertegenwoordigd een significante verbetering ten opzichte van het originele ontwerp door het optionele Hart communicatie protocol en Infra-Rood sensoren toe te voegen met behoud van alle andere eigenschappen

De iTrans 2 en de voorgaande iTrans hebben dezelfde vervangingssensoren (sensoren geproduceerd na Maart 2013, met uitzondering van Infra-Rood sensoren, welke alleen voor de iTrans 2 beschikbaar zijn). Daarbij zijn de configuratie menu’s hetzelfde voor de twee toestellen, waardoor onder gemakkelijker wordt voor degene die al gewend zijn met iTrans te werken.

De iTrans2 heeft CSA, ATEX, IECEx, INMETRO, NEPSI, en CCCF goedkeuringen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw Hatech vertegenwoordiger of ons e-mailen op info@hatechgas.com

NIEUW! Lachgas (N2O) Detector

Hatech lanceert een nieuwe vastopgestelde detector voor het meten van N2O (Lachgas)

 

Lachgas (N2O) ook wel bekend als Distikstof(mono)oxide, voorheen stikstofoxidule is een anesthetisch gas, dat wordt gebruikt bij verdovingen, maar ook vele andere toepassingen kent. Lachgas is tevens een broeikasgas en komt soms vrij bij het gebruik van onder andere luchtwassers en (kunst)mest.

Lachgas heeft een verdovend effect en werd jarenlang gebruikt om patiënten onder narcose te brengen of om patiënten te verdoven tijdens bevallingen of behandelingen door een tandarts. Echter, omdat het gebruik van N2O niet zonder meer zonder gevaren is, met name voor de specialisten die ermee moeten werken, wordt N2O al tijden zelden meer gebruikt door ziekenhuizen en tandartspraktijken. Echter, de laatste tijd is N2O bezig aan een comeback, met name in geboortecentra. Vanwege nieuwe mogelijkheden om N2O te kunnen meten (bijvoorbeeld met de Geotech G200) kan er veiliger met N2O gewerkt worden en is N2O in de meeste geboortecentra in Nederland weer toegelaten.

Hoewel N2O dus steeds vaker weer wordt toegepast, is het niet zonder gevaren als medewerkers er continu aan blootgesteld worden. Schadelijke effecten kunnen zijn:

 • Hoesten
 • Hoofdpijn
 • Duizeligheid
 • Misselijkheid en braken
 • Zwaktegevoel
 • Sufheid en bewusteloosheid
 • Mogelijke schade aan de ongeboren vrucht

Omdat men bekend is met de gevaren en omdat er ook steeds meer vraag komt voor het meten van N2O in processen (zoals bij de productie van nylon en kunstmest en het het gebruik van luchtwassers) kreeg Hatech steeds vaker de vraag of er ook een mogelijkheid bestaat om Lachgas, buiten de draagbare G200, ook vastopgesteld te meten. Om aan deze vraag te kunnen voldoen heeft Hatech hier speciaal de nieuwe WD27.500N2O detector voor ontwikkeld.

De nieuwe detector heeft als partnummer WD27.500N2O met een meetbereik van 0-500ppm. Andere meetbereiken zijn op verzoek mogelijk. De detector heeft standaard een 4-20mA output signaal met ingebouwde relais, waarmee bijvoorbeeld een lokaal audio/visueel alarm kan worden ingesteld. Ook zit er standaard een logfunctie op het toestel. De detector heeft een RVS behuizing en heeft dankzij de Infra-Rood technologie een zeer lange levensduur. De detector heeft verder nauwelijks last van de invloeden van CO2 (Kooldioxide).

Toepassingsgebieden zijn onder andere:

 • Opslagruimtes met N2O gasflessen
 • Ziekenhuizen
 • Geboortecentra
 • Productie van Nylon
 • Tandartspraktijken
 • Gebruik van Luchtwassers
 • Productie en/of het afvullen van Lachgas cilinders
 • Productie van kunstmest

WD27.500N2O is per direct leverbaar. Mocht u interesse hebben in een product demonstratie, neemt u dan gerust contact op met Hatech. Meer (technische) informatie kunt u ook vinden in de datasheet

NIEUW! Kitagawa Diesel

Kitagawa lanceert een nieuw gasdetectiebuisje voor Dieseldampen

004

Hatech presenteert met trots het nieuwe Kitagawa gasdetectiebuisje voor dieseldampen. Dieselmotoren worden gebruikt in de scheepvaart, treinen, wegtransport (vrachtwagens) en voor personenauto’s. Ook graafmachines, shovels en tractoren zijn uitgerust met dieselmotoren en verbruiken dus diesel.

Net als bij benzine zijn er ook verschillende vormen van diesel, afhankelijk van onder andere cetaangetal, viscositeit en herkomst. Gangbare diesel (onder andere voor het weg- en landbouwverkeer) is dieselolie met een cetaangetal van rond de 50.

In de scheepvaart wordt diesel met lager cetaangetal gebruikt. Omdat scheepsdiesels over het algemeen bij lagere toerentallen en hogere compressies werken, is de ontbrandingsvertraging, die bij een lager cetaangetal hoort, geen bezwaar. De kwaliteit van diesel wordt in de scheepvaart aangegeven met HFO (Heavy Fuel Oil) of MDO (Marine Diesel Oil).

Hoewel diesel dus veelvuldig gebruikt is en er veel bekend is over de schadelijke effecten van dieseluitlaatgassen weten veel mensen niet dat ook de damp van diesel zelf schadelijk kan zijn voor de gezondheid. Schadelijke effecten kunnen zijn:

 • Eczeem
 • Functiestoornissen van de lever en nieren
 • Mogelijk kankerverwekkend

Het nieuwe buisje heeft als partnummer 251U met een meetbereik van 0,5-30 ppm. Bij 2 pompslagen (meetbereik 1-30 ppm) geldt een sampletijd van slechts 3 minuten. Daarnaast kan 251U ook gebruikt worden voor het meten van Jet fuel en Kerosine. Het buisje is niet kruisgevoelig voor Methaan, Aceton, Alcoholen, Benzeen, Tolueen, Styreen, Xyleen, Ammoniak, Zoutzuur, Zwavelwaterstof, Zwaveldioxide of Kooldioxide.

Meer (technische) informatie kunt u vinden in de datasheet

251U is per direct leverbaar. Mocht u interesse hebben in een product demonstratie, neemt u dan gerust contact op met Hatech.

 

Kitagawa (Japan) ontwikkeld en produceert al meer dan 70 jaar gasdetectiebuisjes. Marktleider op dit gebied, zijn de buisjes van Kitagawa de meest verkochte, betrouwbare, nauwkeurige en snelste buisjes ter wereld. Toepassingsgebieden zijn (petro)chemie, giftige gassen in zeecontainers, laboratoria, waterzuiveringen, etc. Hatech is al meer dan 20 jaar Exclusief Kitagawa distributeur en de grootste van Europa.

 

 

NIEUW! Kitagawa Dimethylsulfide (DMS)

Kitagawa lanceert een nieuw gasdetectiebuisje voor Dimethylsulfide (DMS)

004

Hatech presenteert met trots het nieuwe Kitagawa gasdetectiebuisje voor Dimethylsulfide (DMS).  Dimethylsulfide is een organische zwavelverbinding met de molecuulformule (CH3)2S. Het is de eenvoudigste vertegenwoordiger van de stofklasse thio-ethers. Dimethylsulfide is een kleurloze tot lichtgele vloeistof met een typerende geur (walgingwekkend). DMS is zeer giftig en heeft een Nederlandse grenswaarde van slechts 12 ppm.

In de industrie wordt dimethylsulfide ingezet in de petrochemie om de vorming van cokes en koolstofmonoxide te controleren. Eveneens wordt het gebruikt in de staalindustrie, waar het dient om stofdeeltjes af te vangen. Het is een grondstof voor de productie van dimethylsulfoxide, een belangrijk oplosmiddel, dat door oxidatie van dimethylsulfide verkregen wordt.

Schadelijke effecten kunnen zijn:

 • Irriterend op de ogen, huid en luchtwegen
 • Schade aan zenuwstelsel met als gevolg bewustzijnsverlaging
 • Blijvende schade aan lever en schildklier
 • Eczeem
 • Overlijden

Het nieuwe buisje heeft als partnummer 250S met een meetbereik van 0,21-100 ppm. Bij 1 pompslag (meetbereik 1-40 ppm) geldt een sampletijd van slechts 3 minuten, veel sneller dan vergelijkbare merken. Daarnaast heeft 250S ook geen voorzetbuis nodig. Ook de verkleuring is zeer duidelijk met een verkleuring van paars naar licht geel. Onder de condities van een absolute vochtigheid van meer dan 3mg/l zal zwavelwaterstof de uitlezing niet beïnvloedden. Ook propaan is niet kruisgevoelig zolang de propaan concentratie onder de 8000 ppm blijft.

Meer (technische) informatie kunt u vinden in de datasheet

250SU is per direct leverbaar. Mocht u interesse hebben in een product demonstratie, neemt u dan gerust contact op met Hatech.

Kitagawa (Japan) ontwikkeld en produceert al meer dan 70 jaar gasdetectiebuisjes. Marktleider op dit gebied, zijn de buisjes van Kitagawa de meest verkochte, betrouwbare, nauwkeurige en snelste buisjes ter wereld. Toepassingsgebieden zijn (petro)chemie, giftige gassen in zeecontainers, laboratoria, waterzuiveringen, etc. Hatech is al meer dan 20 jaar Exclusief Kitagawa distributeur en de grootste van Europa.

Eerste order INDSCI Ventis Pro4

Hatech heeft wederom de primeur met een nieuw product van INDSCI.

Nieuwe, innovatieve producten worden altijd met open armen ontvangen binnen Hatech. Hatech verkocht al als eerste wereldwijd de ITX, MX4 Ventis en de Slide-on Pomp, maar heeft ook nu weer als eerste wereldwijd de primeur met de eerste order voor de Ventis Pro4.

De order van  bestaat uit een groot aantal gepompte Pro4 toestellen en wordt gebruikt voor het meten van LEL, O2, CO en HCN. De eindgebruiker koos de Ventis Pro4 boven vergelijkbare producten vanwege het kleine formaat, de diverse mogelijkheden voor wat betreft de sensor configuratie, het groot aantal kenmerken en voordelen en de gunstige prijs. De toestellen worden daarnaast geleverd inclusief het Kitagawa systeem, probe en custom-made koffer.

“De Ventis Pro4 beloofd echt een game-changer te worden in de markt” aldus Koen Brouwer (Sales manager Hatech). “We zien duidelijk een trend naar meer flexibiliteit en meer kwaliteit voor een hogere veiligheid. De Ventis Pro4 voldoet aan al deze criteria. Zonder te overdrijven zijn er zo al 12 unieke productkenmerken aan de Ventis Pro4 en Pro5 te noemen”

 

 

De Ventis Pro serie is onderanderen standaard uitgerust met:IMG_5424

 • iAssign technologie houdt gebruikers en sites bij in real-time gebruik makende van Near Field Communication (NFC), zodat Safetey Mangers  meteen kunnen reageren op mogelijke gas risico’s;
 • De standaard Paniek-knop en het Man-down alarm alarmeert werknemers die in de buurt zijn als er iemand in gevaar is of het bewustzijn heeft verloren;
 • Speciale instructies kunnen in het toestel geprogrammeerd worden als er een alarm is, zodat werknemers weten welke actie ze moeten ondernemen indien het toestel in alarm gaat.

Ook Chris Lange (INDSCI Director of Marketing, Americas & EMEA) laat zijn waardering voor Hatech blijken: “Ik wil Hatech graag bedanken voor hun support en parntership bij het behalen van deze eerste order voor de Pro4. INDSCI heeft veiligheid en innovativiteit als hun credo en Hatech begrijpt dit als geen ander. We kijken uit naar de vele Pro4 en Pro5 orders die Hatech kenende ongetwijfeld nog zullen volgen!”

De Ventis Pro4 en Pro5 zijn de nieuwste generatie multi-gas detectoren van INDSCI. Buiten het feit dat de Ventis Pro Series de meest geavanceerde Multi-gas monitoren op de markt zijn, zijn de toestellen ook nog eens extreem robuust. Zo zit er een levenslange garantie op de elektronica en hebben ze een IP68 rating.

IMG_5428 IMG_5421 IMG_5419 IMG_5415

NIEUW! Ventis Pro Gasdetector

Industrial Scientific lanceert de nieuwe, innovatieve Ventis Pro.

INDSCI is verheugd de innovatieve Ventis Pro Series Multi Gasdetectoren te lanceren. De draagbare, robuuste, veilige gasdetectoren waarmee tot op vijf gassen tegelijk gemeten kunnen worden beloofd de nieuwe standaard te worden in de markt.

De Pro4 kan uitgerust worden met de volgende sensoren: LEL/CH4, O2, CO, CO/H2 laag, H2S, SO2, NO2, of HCN. Dit toestel is met name geschikt voor industrieën zoals de brandweer, staal en constructie. De Pro5 kan dezelfde gassen meten als de Pro4  met toevoeging van NH3, CO2/Koolwaterstoffen IR, CO2/CH4 IR en CO/H2S. Industrieën zoals olie en gas, petrochemie, nuts- en koelbedrijven (welke normaal gesproken een groter vijf-gas toestel nodig hebben) zullen zich gemakkelijk kunnen vinden met de kleinere, lichtere Ventis Pro5.

Zowel de Ventis Pro4 als Pro5 komen met nieuwe functionaliteiten welke de lat op het gebied van veiligheid nóg hoger zullen leggen:

 • iAssign technologie houdt gebruikers en sites bij in real-time gebruik makende van Near Field Communication (NFC), zodat Safetey Mangers  meteen kunnen reageren op mogelijke gas risico’s;
 • De standaard Paniek-knop en het Man-down alarm alarmeert werknemers die in de buurt zijn als er iemand in gevaar is of het bewustzijn heeft verloren;
 • Speciale instructies kunnen in het toestel geprogrammeerd worden als er een alarm is, zodat werknemers weten welke actie ze moeten ondernemen indien het toestel in alarm gaat.

Buiten het feit dat de Ventis Pro Series de meest geavanceerde Multi-gas monitoren op de markt zijn, zijn de toestellen ook nog eens extreem robuust. Zo zit er een levenslange garantie op de elektronica en hebben ze een IP68 rating.

De Ventis Pro4 en Pro5 zijn per direct leverbaar en zijn beschikbaar in een diffuse of gepompte variant.
Are you ready for the moment? The Ventis Pro is there when it matters the most!
Mocht u interesse hebben in een product demonstratie, neemt u dan gerust contact op met Hatech.

 

 

 

 

 

 

 

NIEUW! Falco PID detector

NIEUW! De ION Science – Falco vastopgestelde PID-detector

Falco

 

ION Science presenteert met trots hun nieuwste vastopgestelde PID detector: De Falco.

De Falco PID detector is ontwikkeld voor het continue meten van vluchtige organische componenten (VOC’s). Voor een nog hogere betrouwbaarheid maakt de Falco gebruik van de unieke Typhoon technology, welke condensatie in de sensor tot een minimum beperkt. Samen met de Ex d en IP65 certificering maakt dit de Falco uitstekend geschikt voor het gebruik in extreme omstandigheden.

 

 

Ion Science Managing Director, Duncan Johns:
De Falco zet een nieuwe benchmark in vastopgestelde VOC detectie in gevaarlijke omgevingen en verhoogt de veiligheid van werknemers die aan mogelijke VOC’s blootgesteld worden. De Typhoon technology is ontwikkeld op basis van de feedback die we van onze klanten gekregen hebben waarbij vergelijkbare monitoren faalde in extreme omstandigheden. Ons R&D team heeft ontdekt dat er condensatie in de sensor optreed als de omgevingslucht snel wisselt van koud naar warm. Dat beïnvloed sterk de prestaties van de PID detector. De Typhoon technology is ontworpen om met deze fluctuaties om te gaan. Samen met de gepatenteerde Fence Electrode Technology kunnen we oprecht zeggen dat de Falco de meest robuuste, nauwkeurige en betrouwbare PID detector ter wereld is.”

De Falco met een 10,6 eV lamp heeft verder een drie-kleuren indicator scherm, 4-20mA, RS485 Modbus en relais uitgangen en vier verschillende mogelijke meetbereiken.

De Falco is vanaf halverwege Mei leverbaar.


 

 

 

 

Winnaar Rising Star Award INDSCI

Hatech kreeg de Rising Star 2015 Award toegekend tijdens Focus 2016 in Pittsburgh

Industrial Scientific

Tijdens de “Focus 2016 Industrial Scientific (INDSCI) Distributor Conference is Hatech verkozen tot de “rising star 2016”. Hatech kreeg de Award toegekend wegens sterke groei in 2015 en blijvend groei potentieel voor de komende jaren. Randy van de Stelt nam namens Hatech de prijs in ontvangst.

“Hatech is al een INDSCI distributeur sinds 1996, maar heeft vooral de laatste jaren een sterke groei laten zien. Wegens onze korte lijnen, kennis van zaken en goede productkwaliteit van onder andere INDSCI weet Hatech steeds meer klanten aan zich te binden” aldus Randy. Cedric Le Minter (General Manager, EMEA) prees onder andere het enthousiasme en focus op klanttevredenheid van Hatech.

Industrial Scientific 2

 

Tijdens de conferentie waren 58 partners uit 33 landen aanwezig. Buiten de toekomstplannen van INDSCI en de officiële opening van het nieuwe kantoor werden ook de nieuwste producten geïntroduceerd. “We gaan een mooie tijd tegemoet met de focus op innovatieve producten en technologieën. Samen met onze partners weten we jaar in jaar uit een stabiele groeicurve te realiseren” volgens Justin McElhattan (CEO).

 

 

Industrial Scientific is fabrikant van draagbare enkelgas en multigas toestellen. Onder andere de populaire MX4 Ventis en MX6 iBrid komen uit de fabriek van INDSCI in Pittsburgh.

Biogas Conferentie 2016

Hatech was spreker tijdens de Biogas Conference 2016

 

Biogas5000Hatech was één van de sprekers tijdens de Biogas Conference 2016 in Leamington Spa (UK) op 9 Maart. De presentatie ging over de huidige biogas situatie in Nederland, alsmede twee case studies omtrent een affakkelinstallatie en een groen gas opwekkingsinstallatie.

Op de conferentie waren 18 landen vertegenwoordigd, waarbij een groot scala aan biogas gerelateerde onderwerpen aan bod kwam.

Ook Geotech (fabrikant van de Biogas5000 en GA3000Plus analyser) was tijdens de Biogas dag aanwezig.

 

Benzeen gemeten in Tianjin

Giftige gassen gemeten na explosie Tianjin

Na de explosie in de Chinese havenstad Tianjin zijn er na metingen verschillende giftige gassen aangetroffen.

De meest gevaarlijke hier van is Benzeen, een stof die in lage concentraties al kankerverwekkend is. Benzeen is te meten met bijvoorbeeld de vastopgestelde Titan detector van Ion Science of de Kitagawa Gasdetectiebuisjes. Verder zijn ook Methaan (CH4), Olie en benzine dampen aangetroffen. Ook was er sprake van Cyanide (o.a. blauwzuur, HCN) maar daar is geen definitief bewijs van gevonden in lucht (wel in het water).

De mensen op het terrein of in de omgeving wordt geadviseerd een gasmasker te dragen.

NIEUW! De Biogas300 CH4 Analyser

Biogas-300-fixed-analyserHatech presenteert met trots de nieuwe Geotech Biogas300 CH4 analyser!

De Biogas300 is bedoeld om 0-100% CH4 (methaan) te meten in een biogas stroom. De low-budget, no-frills analyser is speciaal ontwikkeld voor kleinere biogasinstallaties die alleen Methaan willen meten.

Geotech staat bekend om zijn uitstekende kwaliteit van hoge nauwkeurigheid. Met een afwijking van slechts 2% op de uitgelezen waarde is dit ook bij dit toestel weer het geval. Ook het befaamde “hot-swap” principe, waardoor er nagenoeg geen down-time is tijdens service, is bij deze analyser weer aanwezig.

Dankzij de éénknopsbediening is het toestel uiterst gemakkelijk te bedienen en er is geen speciale training noodzakelijk voor gebruik.

Wilt u meer informatie of wenst u een prijsopgave? Neem dan contact op met uw lokale Hatech vertegenwoordiger of bel met 0162510004.

Meer technische informatie kunt u op de productpagina vinden.

Chloor lek bij zwembad

ChloorBij een zwembad in Bilzen is in juli 2015 een chloorlek ontstaan, nadat de leverancier van het chloor waarschijnlijk had verzuimd na levering de aansluiting op het vat voldoende dicht te draaien. Daardoor sijpelde het chloor het wegdek op en moest door de brandweer worden schoongespoten. Het chloorlek kwam aan het licht door een scherpe geur aan de achterzijde van het zwembad werd geroken. Nadat de onderhoudsfirma van het zwembad ter plaatse was gekomen om de hoofdleiding af te sluiten is de brandweer ingeschakeld. Aangezien het om verdund chloor ging is er geen gevaarlijke situatie ontstaan.

Chloorlekken komen vaker voor.

Drie dagen daar voor nog bij een zwembad in Roelofarendsveen, maar ook in maart en mei 2014 bij respectievelijk een zwembad in Heerenveen en Spijkenisse, in augustus 2013 bij een zwembad in Oldenzaal en in september 2012 bij een zwembad in Loon op Zand. Ook in de industrie komen met enige regelmaat lekken voor zoals afgelopen juni nog in het Datacenter van Apple in Arizona (USA).

Hatech gasdetectie biedt u een zeer uitgebreid assortiment op het gebeid van chloor detectie met o.a.:

Onderzoek naar NH3 emissie

NH3-in-stallenIn Nederland gelden strenge regels omtrent Ammoniak (NH3) emissies.

Deze emissie-eis voor NH3 vastgesteld op 30 mg/m3 (40 ppm) bij een grensmassastroom van 150 g/uur. Omdat betrouwbare electronische en vaste detectoren nog niet bestaan, worden de waardes in stallen en het rendement van luchtwassers bepaald met de Kitagawa Gasdetectiebuisjes. Deze NH3 emissie richtlijnen zorgen er voor dat melkveehouders die hun bedrijf willen uitbreiden of ontwikkelen, daarvoor een vergunning aan moeten vragen. Om te kijken hoe veehouders de NH3 uitstoot daarom nog verder kunnen verlagen is er een samenwerkingsverband opgezet tussen de WUR, Agrifirm Exlan, Anders Beton, GEA Farm Technology en de melkveehouderij sector. Hierbij zal vooral gekeken worden de mogelijkheden voor nieuwe innovatieve, emissiearme systemen die praktisch en betaalbaar zijn. Het consortium verwacht eind 2017 de resultaten te publiceren.

Hatech Gasdetectie biedt u de volgende relevante producten aan:

 • Crowcon
 • Geotech
 • Industrial Scientific
 • Senko
 • Kitagawa
 • Kundo Xt
 • Ion Science
Hatech

Phone +31 (0)162 510 004 | Info info@hatechgas.com | Sales sales@hatechgas.com | Service service@hatechgas.com
Hatech Gasdetectietechniek BV | Brasem 51 | 4941 SE | Raamsdonksveer | The Netherlands