wireless

Search Results for: Benzeen

Benzeen

Wat zijn de gevaren van benzeen? Benzeen is een uiterst gevaarlijke en giftige stof die in veel industriële processen en producten voorkomt. Het is een vluchtige organische verbinding en staat bekend om zijn kankerverwekkende eigenschappen. Langdurige blootstelling aan zelfs lage concentraties benzeen kan ernstige gezondheidsproblemen veroorzaken, waaronder leukemie en andere bloedgerelateerde aandoeningen. Hoe weet u…

De basisfeiten over benzeen

“Menselijke blootstelling aan benzeen wordt geassocieerd met een reeks ziekten die zowel acuut als op de lange termijn een (zeer) nadelig effect hebben op de gezondheid, zoals bijvoorbeeld kanker of bloedarmoede. Aangezien de volksgezondheid hierbij op het spel staat zijn er maatregelen nodig om de blootstelling aan benzeen, van zowel werknemers als de algemene bevolking,…

Grenswaarde benzeen verlaagd naar 0,2 ppm

Hatech Gasdetectie krijgt nog zeer regelmatig vragen over de verlaging van de grenswaarde benzeen. Graag brengen wij dit nogmaals onder de aandacht voor u. Op 1 september 2017 is ‘de wettelijke grenswaarde benzeen’ fors verlaagd, namelijk van 1 ppm (3,25 mg/m³) naar 0,22 ppm (0,7 mg/m³). Benzeen is een giftige en kankerverwekkende aromatische koolwaterstof, die…

Dichloorbenzeen,-p -Indoor air quality 730
meetbereik 0,01-0,40ppm 730 Dichloorbenzeen,-p datasheet
Ethylbenzeen 721©
meetbereik 0,05-1,2ppm 721© Ethylbenzeen datasheet
product categorieën